De PvdA verliest haar ziel

vliegende_hollander_01
Door: Iman Heijstek, Amsterdam

Tijdens de 2e Kamer verkiezingen van 2012 zat ik buitengaats, aan boort van het traditionele zeilschip de Bark Europa. Ik was net begonnen aan een zeereis die me – via Antarctica – in Ushuaia (Tierra del Fuego = Vuurland) zou brengen.

Het heeft best wel lang geduurd voor ik vernam dat Diederik Samsom en Mark Rutte een regering hadden gevormd. Er was aan boord geen nieuwsdienst, want satelliet verkeer is erg kostbaar en de meeste mensen aan boord hadden ook andere interesses.
Ik was verbaasd, want het had er tijdens de campagne niet naar uitgezien dat de tegenstanders zich zo nauw met elkaar verbonden voelden.
Zonder van details op de hoogte te zijn, dacht ik: “Het getuigt wel van lef!”. Veel tijd heb ik er verder ook niet aan besteed.
Als je spelende dolfijnen en walvissen rondom het schip ziet en je leeft en werkt samen met schepelingen uit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Israel, Rusland, de VS en verschillende Europese landen., wordt Nederland heel klein en erg ver weg.

Toen ik begin 2013 weer in Nederland terugkeerde heeft het ook nog best wel even geduurd, voor ik me weer ‘thuis’ voelde.

Ik kwam er achter dat Rutte en Samsom het regeerakkoord in een paar dagen in elkaar geflanst hadden en dat ze niet over een meerderheid in de Eerste kamer beschikten. Ik kreeg niet de indruk dat er voor ons (de PvdA en haar achterban) veel goeds in zat. Rutte lachte wel veel en verklaarde – bijna trots – dat hij geen ‘visie’ heeft.

Ik begon de indruk te krijgen dat Diederik het lef vertoonde van een Greenpeace activist die – middels het over de golven scheuren met een Zodiac – de strijd aanbond met giganten als Shell en Gasprom. Het is héél stoer, maar levert niet meer op dan publiciteit.

Hoe beroerd het eigenlijk ging realiseerde ik me, op het Congres van April van 2013 in Leeuwarden.
Daar werd geklaagd over het neo-liberale kabinetsbeleid. De ‘marktwerking’ in de zorg en in de volkshuisvesting. De verdediging van het PB en Diederik Samsom luidde in alle gevallen: ‘Dat er geen alternatief was en dat alles conform de besluiten van het Partij Congres van november 2012’ was.
Daar was ik niet bij geweest en had er ook weinig kennis van kunnen nemen, zeilende op de Atlantische Oceaan en ook niet sinds mij terugkeer in Nederland, 2 maanden eerder.

Het verweer dat het alternatief veel slechter zou zijn geweest en dat ook de VVD veel in had moeten leveren kon ik niet controleren. Het kabinet Rutte II zat er ook nog maar een half jaar en wat betreft de impact van het regeerakkoord ging het vooralsnog om negatieve verwachtingen, die (nog) niet hard konden worden gemaakt.

Anders lag dat met de – uit het gedoog/regeer akkoord van Rutte I (VVD, CDA & PVV) overgenomen strafbaar stelling van de illegaliteit. Daar had onze Partij zich in het verleden sterk tegen verzet en het strookte ook niet met ons beginsel programma.

Diederik Samsom bezwoer het congres, dat het in de praktijk niks voor zou gaan stellen, omdat het om een gering aantal gevallen ging en ze niet opgesloten zouden worden. Toch sprak het Congres zich uit tegen de strafbaar stelling van uitgeprocedeerde asielzoekers, middels een motie van Sander Terphuis.

Het bleek echter nodig om er in een maand later – op een extra ledenraad in Utrecht – op terug te komen, want Samsom weigerde het congres-besluit in de praktijk te brengen. De VVD weigerde het regeerakkoord te herzien, bang als ze waren door Wilders uitgejouwd te worden. Samsom hield opnieuw vol dat het in de praktijk niks voorstelde

Pas een jaar later (april 2014) konden we de afschaffing van de strafbaar stelling ‘kopen’, door akkoord te gaan met een belasting verlaging voor werkenden met inkomens tussen de € 40.00 en € 110.000.
De VVD in een juich-stemming: “Eindelijk weer eens dé-nivellering!’ (ter waarde € 500.000.000).

Later ontstond er een crisis over de vrije artsenkeuze. Ik denk dat het ‘spin’ is geweest. Het ging uiteindelijk om verhoging van de premies van de zorgverzekeraars. Ik had bij MENZIS (ooit verbonden aan de FNV) een uitstekende verzekering met vrije artsenkeuze.
Eind 2014 bleek dat MENZIS on de leiding van D66er Van Boxtel (à € 300.000) had besloten dat ik ruim € 30 per maand meer moest gaan betalen, voor het zelfde pakket.

Bij DSW kon ik zónder die verhoging zelfs een beter pakket krijgen.
Alleen komt DSW niet voor op de vergelijking sites van de grote jongens.
Gelukkig besteedde Trouw een uitgebreid artikel aan deze ‘Witte Raaf’ onder de zorgverzekeraars. Als het bedrijf meer winst maakt dan verwacht, krijgen de klanten geld terug.

Inmiddels zijn we weer een jaar verder. Er gaat bijna geen dag voorbei zonder berichten over mensen die hun zorg niet meer krijgen, zorg zijn gaan mijden – omdat ze de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen, in de knel komen te zitten met zorg voor hun gehandicapte kind. Verder zijn er nog de bejaardenhuizen die dicht moeten (zodat project ontwikkelaars er mee aan d slag kunnen) en gemeentes die de – naar hen overgehevelde zog-taken – niet kunnen betalen, van wegen de kortingen die de Rijksoverheid hen oplegt. Het aantal voedselbanken blijft ook groeien.

Inmiddels hebben we de afgelopen dagen kunnen ervaren dat de VVD en andere manier heeft gevonden, om de (inmiddels niet meer strafbare illegalen) dwars te zitten.

Het gaat om een praktische oplossing van Bed, Bad & Brood voor een paar honderd mensen.
De burgemeesters van Amsterdam (PvdA) en Den Haag (VVD) die zeggen dat het een non-poblem is, dat geen aantrekkende werking heeft op de toestromende vluchtelingen.

Dat de VVD bang is voor het vertrek van kiezers naar de PVV, mag voor de PvdA geen rede zijn haar gedrag in de richting van de PVV bij te stellen. Doen we dat toch dan worden we mede verantwoordelijk voor de verdere ‘inburgering’ van het PVV gedachtegoed.
Bij het NOS journaal worden berichten over de discussies in het Torentje al gevold door een mededeling over de toename van het aantal vluchtelingen uit Syrië. Tussen die twee nieuwsfeiten betast geen enkele verbinding. maar dat willen PVV/VVD niet horen.

Samsom blijft beweren dat we gestraft zullen worden als we breken. Volgens mij is het een illusie te denken dat we belóónd zullen worden als we de rit op deze wijze uitzitten.
De VVD zal ons weer door de pomp halen, bij de herziening van het belastingstelsel. Belasting verlaging op werk is mooi, als het maar niet to nivellering leidt en kapitaal maar niet belast wordt.

Jeroen Dijsselbloem vroeg me in Nieuwegein of ik niet gemerkt had ik beter af was, wat betreft mijn laatste belasting-aangifte. Toen ik zei dat niet het geval was, omdat ik met pensioen ben, keek hij heel verrast.
Kennelijk had hij me te jong geschat! Het beloofd weinig voor de ouderen als het met de belasting herziening díe kant op gaat (behalve natuurlijk voor diegenen, die zich een ‘zwitserleven polis’ kunnen permiteren).

Ik heb me heel lang afgevraagd hoe het kan dat onze Partij zo in de versukkeling is geraakt. Hoe kan het dat de Partijtop – ondanks de peilingen en de reacties in de samenleving – onverdroten doorgaat op de ingeslagen weg. Dat Samsom trots kon zijn op de strengste bonus-regeling in Europa, bleek ongegrond te zijn. De bankiers verhogen gewoon hun salarissen. Als de Dummies van ABN-AMRO slim geweest waren, hadden ze met graaien gewacht tot na de beursgang.
Ook andere zaken waar de PvdA trots op zou moeten kunnen zijn, vallen in duigen. (De uitzendkrachten worden gewoon voor 1 juli ontslagen, b.v.)

De RABO bank heeft al weer een nieuwe truc bedacht, die Renteswap heet, en alle banken hebben een nieuw uiterts ingewikkeld systeem bedacht – om de verhoogde buffers onschadelijk te omzeilen -Ze worden CoCo’s genoemd.

Coco’s: over de explosieve groei van een ingewikkeld financieel product

We zijn nog steeds afhankelijk van de banken. Ze zijn gered met belastinggeld, maar gaan door alsof er niks gebeurd is. De Europese Centrale Bank pompt honderden miljarden €’s in de economie. De rente heeft de 0% bereikt. maar de banken lenen het niet uit aan het MKB, waarmee groei zou kunnen worden gegenereerd. De pensioenfondsen komen klem te zitten door die lage rentestand. Alleen de banken profiteren zij verkopen hun slechte leningen (o.a.die aan Griekenland) aan de ECB. Waar komt het geloof in dit corrupte systeem vandaan?

Als we niet in deze regering zaten hadden we deze ontwikkelingen niet tegen kunnen houden, maar wel aan de kaak kunnen stellen. Nu zijn we er mede-verantwoordelijk voor. In plaats van er tegen te strijden, zijn we er mede- medeplichtig aan! Dat zal ons niet in dank afgenomen worden.

Hoe kon het toch gebeuren dat we zo ver afgedreven zijn

In Zwolle, heb ik denk ik het antwoord gevonden. In de wandelgangen van dat Debat, raakte ik even in gesprek met Diederik Samsom. Dat was na een workshop waar ook een Knesset lid van onze Israëlische zusterpartij het woord gevoerd had. Ik vond haar erg zwak en vond het jammer dat er niet een lid van die andere zusterpartij – MERETZ – was uitgenodigd.
Schermafbeelding 2015-03-26 om 22.51.58
Samsom zei dat hij hoopte en verwachte dat Isaac Herzog, leider van onze zusterpartij, weer in een regering van Nationale Eenheid zou gaan zitten. Ik schrok me rot! Diderik Samsom is een ‘gelovige’ geworden.

Hij gelóóft dat het goed is om je met je politieke tegenstander te regeren. Ik ben goed bekend met de Israëlische politiek en De Arbeid – of zoals die partij op dit moment heet, de Zionist Union – is nog steeds herstellende van de keren dat ze in zo’n regering hebben gezeten.
Ze waren verworden tot ‘Likud-Light’. Israëlische kiezers zagen echt het verschil niet meer. Noch in het streven naar vrede, nog wat betreft de groeiende kloof tussen arm en rijk.
Ik wil dat best een keertje uitleggen, maar nu even terug naar Diederik Samsom.

Gelovigen en zeker degenen die ze zich net bekeerd hebben, stellen het niet op prijs als je hen confronteert met de tegenstrijdigheden in hun geloof.
“Don’t confuse me with facts!”. Als je volhoudt en zegt dat het niet om natuurwetten gaat, maar om door mensen bedachte systemen, zal de gelovige antwoorden dat je het niet begrijp en dat het een kwestie vertrouwen is. Gebeurtenissen die het geloof lijken te ondersteunen worden als overweldigend bewijs voor de waarheid van het geloof neergezet.

Als de economie in Europa ietsje aantrekt, is dat nog geen bewijs voor het succes van het Nederlandse beleid, laat staan nog voor de positieve rol van het olie-mannetje, dat de PvdA vervult.

Het zou rampzalig zijn als we mede verantwoordelijk worden voor het ten uitvoer brengen van de belangen van de banken, het grootkapitaal. We helpen bij faciliteren van de belasting ontduiking van grote bedrijven (ook die uit Griekenland).

We mógen niet meehelpen aan de verspreiding van het PVV gedachtegoed, aangaande vluchtelingen.
VVD fractie-voorzitter Zijlstra heef verklaard dat we ons achter de visie van Nethanyahu, aangaande Iran, moeten stellen.
We hebben ons in de positie gemanoeuvreerd, waarin de VVD ons kan moduleren in de vorm die hen uitkomt. We zijn als junky’s afhankelijk van hun luimen.

Van een Zodiac bestuurder vol lef is Diederik Samsom verworden tot de kapitein op De Vliegende Hollander.
Het legendarische spookschip dat moet blijven varen, omdat het geen enkele haven meer in kan.
We kunnen niet ‘breken’, maar ook de rit uit uitzitten tot 2017 zal rampzalig blijken zijn. De ziel van de Partij is verkocht aan de VVD/PVV en de banken.
We zijn een ‘VVD-Light’ geworden.

De leden zullen de Partij-top tot de orde moeten roepen. Ik realiseer me dat dat niet eenvoudig zal zijn en veel mensen zullen ook vinden dat ik te fel van leer trek, maar een andere metafoor kan niet veel milder zijn.

Advertenties

Een gedachte over “De PvdA verliest haar ziel

  1. Beste Iman, Prachtig geschreven stuk met veel waarheid. Als een van de enige tegenstemmers op de ledenvergadering aangaande het regeerakkoord heb ik helaas en met lede ogen aan moeten zien dat mijn ergste droombeelden aangaande de coalitie bewaarheid werden, maar wat mij betreft is er nog steeds een elegante weg uit de misère. Ik ben alleen bang dat Samson daar niet genoeg lef voor heeft. De weg is het akkoord verbuigen naar duidelijke “linkse”” politiek, die samenhangt met tegenvallende uitkomsten van het regeerakkoord, zoals de enorm toegenomen werkeloosheid en de tegenvallende nivellering. Dit rechtvaardigt nieuwe voorstellen van de PvdA in deze regeerperiode bijvoorbeeld op het gebied van de werkgelegenheid. Elders op deze site vind je daar voorstellen toe. ATV is een beproefd concept dat vroeger ook de (terughoudende) steun van de VVD ontvangen heeft. De VVD wordt door dit soort voorstellen gedwongen voor meer links te kiezen, als ze dat niet doen hebben we een helder links breek punt dat velen aangaat (namelijk werklozen , werkloosheids bedreigden en mesnen met (te) kleine banen. Verder kent iedereen wel een desparaat werkzoekend familielid. Haast is geboden omdat de VVD uiteraard dezelfde strategie andersom zal uitproberen.
    Victor van Rij

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.