Laat van Rijn stoppen met het uitvoeren van VVD-beleid!

Door: Inez van der Ham

rolstoel_01In April bezocht staatssecretaris Martin van Rijn een stadsconferentie in Den haag over de zorg in de wijk. Bij de open vragenronde vroeg ik hem: hoe gaat u de aangenomen motie “Niet lullen maar poetsen” (die stelt dat de PvdA top een herkenbaar sociaaldemocratisch beleid uitdraagt en uitvoert, en het vertrouwen van de achterban in de top herstelt) in de praktijk brengen?
Het antwoord ging vooral over verantwoording afleggen voor de stelselwijzigingen.

De vraag blijkt zeer urgent: Het uur U nadert voor van Rijn, de landelijke PvdA en het kabinet. Het laatste debat over de PGB (persoonsgebonden budget) crisis werd last minute afgezegd en de ontzette PGB-houders die naar den Haag waren gekomen, konden weer naar huis.
De zorgcrisis is echter breder en vraagt om zeer daadkrachtig handelen en een spoedige koerswijziging.

Volgens 58% PvdA-kiezers, ligt het antwoord op deze vraag in het aftreden van Van Rijn, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Opvallend is, dat 51% van de VVD-kiezers dat niet wil.
Mijns inziens ligt daarmee meteen het antwoord op tafel, waarom het vertrek van van Rijn niets oplost:

De staatssecretaris voert het zorgbeleid uit, dat is bedacht en uitgeruild in de kabinetsformatie, door de VVD. De VVD-speerpunten zijn de afbraak van het sociale zorgstelsel en versterking van de marktwerking in de zorg. Precies het tegenovergestelde van de doelen in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Onbegrijpelijk beleid voor veel van de achterban. Menig lid heeft hierom de PvdA de rug toegekeerd, schaamt zich, is het zat, maar het is keiharde realiteit.
De commotie rondom de PGB en het functioneren van de staatssecretarissen (Klijnsma is ook betrokken vanwege aansturing van de SVB, sociale verzekeringsbank), komt de VVD prima uit, zolang de PvdA en van Rijn zich blijven schikken in het asociale zorgbeleid. De VVD kan zich rustig opmaken voor de volgende verkiezingen en minister Schippers wast haar handen in onschuld.
Niemand wordt hierbij ontzien, vooral kwetsbare mensen zoals ouderen, die moeite hebben om hun stem te laten horen. Het raakt ook de sociale werkgelegenheid in de zorg, een kerntaak en waarde van de PvdA. (zie volkspetitie FNV “Red de Zorg”)

Recent voorbeeld is het optreden van senator Dupuis bij Radio 1, die stelt dat er nu eenmaal zeer veel fraude is onder PGB houders. Ook al weet ze de cijfers niet. VVD minister president Rutte die vervolgens stelt dat het draagvlak voor het PGB is afgenomen. De frame van geldverslindende fraudeurs is vastgekleefd, zonder enige onderbouwing. Vergeten wordt dat PGB houders en hun betrokken zorgverleners mensen zijn, die recht hebben op een rechtmatige, sociale behandeling, iets wat de PvdA zou moeten voorstaan. Deze mensen mogen niet in financiële en zorgnood komen vanwege een ICT probleem bij de SVB, een maatregel die onder hoge (tijds)druk met steun van de gedoogpartners waaronder D66, is doorgevoerd.

Voor veel stappen is het reeds te laat en de PvdA zal haar verantwoording moeten nemen voor de ontwrichting in de zorg. Maar zoals blijkt bij het aankopen van de Fyra, is het nog altijd beter om van koers te wijzigen dan om met een onhandelbare trein en veel kosten te blijven zitten:

Daarom hieronder 3 grote problemen in de zorg en dringende oproep tot koerswijziging die een goed antwoord zijn voor de PvdA-top:

1. Stop per direct het trekkingsrecht via de SVB, laat houders rechtstreeks de betalingen doen volgens de oude regeling, in ieder geval tot de ICT volledig is geregeld, zodat budgethouders en hun zorgverleners niet meer in problemen zitten.

2. Zorg voor toegang tot zorg voor kwetsbare mensen, die tussen wal en schip vallen:
-Psychiatrische patiënten gaan zwerven op straat omdat er geen plek voor hen beschikbaar meer is op afdelingen en woonvormen.
-Kinderen met een psychiatrische aandoening krijgen geen behandeling meer omdat de behandelaars geen declaraties kunnen doen.
Ouders betalen drempelverhogende eigen bijdrage voor een opname in de psychiatrie.
-Kinderen die begeleiding van jeugdzorg nodig hebben, komen niet meer binnen omdat het potje van de gemeente “op” is.
-Ouderen krijgen niet de huishoudelijke hulp en andere ondersteuning die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen, terwijl tegelijkertijd beschermde woonplekken verdwijnen. Ze komen eenzaam achter de geraniums te zitten.
-Veel gehandicapten en chronisch zieken weten niet voor welke zorg ze bij welke instantie (gemeente, overheid of zorgverzekeraar) terecht kunnen en worden van kastje naar de muur verwezen.

3. Zet de zorgverzekeraar de spreekkamer uit.
De macht van de zorgverzekeraar wordt steeds sterker en meer tastbaar;
-steeds beperktere vergoedingen in het basispakket, (bv eigen bijdrage medicijnen) voor behandelingen die wel effectief zijn.
-Door het woud van niet transparante verzekeringspolissen kunnen mensen geen eerlijke keuze maken welke zorg zij wensen te verzekeren. Bijvoorbeeld de budgetpolis die uitstekende beoordelende ziekenhuizen niet contracteert waardoor mensen dit zelf moeten betalen.
-De privacy staat steeds meer onder druk doordat verzekeraars controle willen krijgen op de medische behandeling en dossiers. Er kan geen vertrouwen zijn tussen patiënten en hun behandelaars als de arts handelt naar de polisvoorwaarden van betreffende verzekeraar i.p.v. zijn eigen medisch oordeel. Of handelt met kostenbeheersing als primaire doel.
-Er komt steeds meer onnodige bureaucratie door extra formulieren en administratie voor controles. (zie o.a. brief accountants aan de tweede kamer via http://tinyurl.com/pb6mdna)
-Behandelaars worden gedwongen om contracten met de zorgverzekeraars te tekenen (Teken bij het kruisje).
(zie voor meer info oa: Radar uitzending 18 mei 2015, manifest bezorgde huisartsen via http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/toch-meer-macht-naar-de-zorgverzekeraars/, http://www.beroepseer.nl)

Ik hoop dat de top van de PvdA het heft eindelijk in eigen handen neemt en zich niet laat slachtofferen, inclusief van Rijn, ten behoeve van een asociaal regeerakkoord. Ik wens hen daarbij veel (daad)kracht toe!

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.