Jongen, ik zeg het je nog een keer…

Door: Jan Wijma

euro_01
“Jongen, ik zeg het je nog een keer: doe je best op school dan kun je later veel geld verdienen”.

Het wordt ons ook met de paplepel ingegeven!

In 2008 is de wereldeconomie door toedoen van bankinstellingen langs de afgrond gegaan. De overheden wisten uiteindelijk een rampspoed te voorkomen. Maar de gaten die daardoor in de begrotingen van nationale overheden werden geschoten zijn gigantisch. Wereldwijd zijn door hebzucht en nalatig bestuur van bankinstellingen miljoenen mensen in de armoede geraakt. Het zal jaren benemen voordat Nederland zich heeft hersteld van de banken – en Eurocrisis, tenminste als een nieuwe crash uitblijft. Of dat die ons bespaard blijft mag in hoge mate betwijfeld worden.

Er zou verwacht mogen worden dat de tragedie de politici en geldhandelaren veel zou leren, maar blijkens hun onveranderde inzichten en de vele arrogantie lijkt dat geenszins het geval. Sinds het begin van de crisis is er niet veel veranderd en is de handel in derivaten zelfs toegenomen. Het omvallen van Lehman Brothers in 2008 en later de corporatie Vestia als gevolg van handel in derivaten heeft niet geleid tot herbezinning en toont het gevaar aan van nieuwe crisissen. Rommelproducten, prestatie bonussen, rente-manipulatie, verkoop van huizen bij executie en het ongelimiteerd uitlenen van geld zijn opnieuw praktijk van alle dag. De bankwinsten pakken goed uit voor de aandeelhouders terwijl kleine rekeninghouders hogere bankkosten moeten ophoesten. Griekenland, een lichtend voorbeeld voor de EU, laat ons zien hoeveel geld naar banken is gegaan en de Griekse bevolking straatarm is geworden. Het heeft te maken met de heers en bankenfilosofie in de EU. Aan het uitlenen van geld wordt door banken immers het meeste verdiend. Veel hervormingen die in Bazel werden voorgesteld botsten dan ook met de opvattingen van bankiers. Stonden banken oorspronkelijk opgesteld voor bedrijven en particulieren, die missie is niet meer leidend en zijn banken in opdracht van aandeelhouders voor zich zelf gaan handelen, in de wetenschap dat de belastingbetalers hen dekking geeft. Het belang en de werkwijze van banken zal de nationale overheden en democratie in de EU constant onder druk zetten.

De “topbestuurders” die heersen in de financiële wereld willen zich niet de wet laten voorschrijven. Hun dadendrang bevestigt dat dan ook steevast en de gevleugelde uitspraak dat “overheden niet kunnen bankieren” lijkt zelfs na vele wanprestaties aan kracht niet te hebben ingeboet. De denigrerende beweringen van deze “toplieden” tonen dan ook het gebrek van enige zelfreflectie aan maar tegelijkertijd verstaan zij wel de kunst zich verongelijkt voor te doen. Opdat bankinstellingen hun posities kunnen handhaven hechten de bestuurders ervan veel waarde aan netwerken die bestaan uit machtige zakenlieden en politici. Omgekeerd hebben veel (oud) bankiers zitting in regeringen, overheidsdiensten, multinationals en EU organen. De bijeenkomsten van deze machtige bestuurders zijn er op gericht om de rol van banken en multinationals te continueren. Een hervorming, althans een deugdelijke, van het bankwezen is voor deze elite in de EU dan ook geen prioriteit.

Banken zouden zich geheel moeten richten op particuliere en openbare dienstverlening met een betrouwbaarder systeem van bank-voorzieningen, het uitsluiten van perverse prikkels, betere arbeidsvoorwaarden en echte zorgplichten. Om grote financiële debacles die onze samenleving kunnen ontwrichten uit te sluiten moet het fuseren tot grote banken verboden worden. Ook zou de overheid te hoge en onoverzichtelijke bankbalansen niet meer moeten dulden. Verder moeten bestaande algemene banken gesplitst worden in zaken- en spaarbanken zodat voorkomen wordt dat spaarders meegesleurd worden in beleggingsverliezen van de zakenbank. Ook dient er een deugdelijker verhouding te zijn tussen eigen vermogen en uit te lenen geld. Ten tijde van de uitbraak van de crisis bleek dat bij ING nog geen 2% te zijn. Die buffer moet veel hoger dan de onlangs afgesproken schamele 4%. Ook het schaduw-bankieren om geld te genereren zoals het buiten de balans gaan opdat het zicht voor de overheid verloren gaat moet niet geduld worden. Uiteraard kan dit alles nooit zonder controle en moeten er deskundige mensen worden inzet en dus geen stropoppen uit een bevriend netwerk.

De PvdA wil voor de EU een bankenunie en één van de kernwaarden zou moeten zijn dat de belastingbetaler niet meer borg gaat staan voor risico’s bij financiële instellingen. Dan is het mijn inziens zeker niet bemoedigend als de hoogste baas, Mario Draghi van de Europese Centrale Bank, uitlatingen doet die niet corresponderen met de uitgangspunten van de PvdA. Mario vindt dat door de risico’s neer te leggen bij aandeelhouders de banken zich moeilijk kunnen financieren. Je moet dan wel even slikken als je het CV van Mario Draghi inziet, Mario werkte van 2002 tot 2005 bij de investeringsbank Goldman Sachs, niet bepaald een instelling die naam tracht te maken door uit te blinken in zorgplicht en integriteit. Onze Mario is ook typisch een aanhanger van de filosofie die zegt dat overheidsbemoeienis pas gewenst is wanneer het fout dreigt te gaan. Dan pas is de overheid( belastingbetalers) van harte welkom en mag er overheidssteun gegeven worden.

Door de Nederlandse belastingbetalers is 25 miljard euro betaald voor ABN AMRO en daarmee zijn wij Nederlanders eigenaar van die bank. Dat moet mijn inziens met het oog op de toekomst zo blijven. Ik weet echter maar al te goed dat in de huidige politieke constellatie mijn stelling onverteerbaar is en ook dat de PvdA ondanks haar moedige uitspraken weer zal zwichten voor de tegenhangers van het gewone volk. Zelfs een volksraadpleging over de verkoop van de bank zou onbespreekbaar zijn. Uiteindelijk zal na alle commotie de “dienaar van het volk”, Jeroen Dijsselbloem, de ABN AMRO bank aanbieden op de beurs. De winst bij verkoop zoals de Nederlandse bevolking bij nationalisatie werd wijsgemaakt blijkt niet meer dan een vervlogen belofte, het verlies voor de Nederlandse bevolking zal immers rond de 10 miljard euro bedragen. Met de privatisering van de ABN AMRO zal de bank ethiek weer geheel aangepast worden aan die van vergelijkbare private geld-bedrijven. Binnen de kortste keer zullen de “ondermaatse” salarissen weer aanzien in Europa verkrijgen. Kortom, “De Bank” zal weer als vanouds gaan opereren met dank aan de Nederlandse belastingbetaler. Onze Jeroen zat jaren naast Samson (vooraan) in het bankje en doet nu het tegenovergestelde wat Samson de kiezers beloofde. Hoe kan dat nou weer? Het antwoord is simpel: in neoliberaal Europa duldt men geen volwaardige volksbank. Die zou de concurrentie bederven – alsof wij als consumenten daar al iets van gemerkt hebben – en daarom past de EU sancties toe op het bestaan van een staatsbank. Weer zou de PvdA moeten bemerken dat zij er niet toe doet. Ook niet in Europa!

Twee jaar geleden schreef ik veel van het bovenstaande op de PvdA website en dat “De bank met (laag risico profiel)” niet veel te bieden zal hebben. De rente op spaarrekeningen is dan ook geleidelijk naar 0% aan het gaan, hypotheekverstrekkingen zullen moeizaam gaan, leningen aan (maak) industrie worden gesmoord. Als beloning voor hun opofferingen gaan bankklanten tevens belastingbetalers dokken voor “gecreëerde dienstverlening” van bankinstellingen en meer staatsschulden aflossen. Kortom, toch over na te denken, PvdA?

Advertenties

2 gedachtes over “Jongen, ik zeg het je nog een keer…

 1. ten aanzien van de bankensector kan nog worden opgemerkt dat na de krediet crisis in 2008 alle nederlandse system banken met uitzondering van de RaboBank in zware financiële problemen zijn geraakt en slechts gered konden worden met tientallen miljarden belastinggeld. Als enige is de RaboBank een coöperatie waardoor deze bank niet gevoelig is voor speculatie door bijv hedgefondsen ( ook wel “sprinkhaan kapitalisten” genaamd) die onevenredig grote invloed kunnen uitoefenen op de aandeelhouders vergadering om te komen tot snelle rendementen. Daarnaast had de rabobank ook al ver voor de Basel III akkoorden een veel hogere buffer dan de andere nederlandse systeembanken . Interessant ook om te bedenken dat de ING bank is voortgekomen uit het uiterst succesvolle staatsbedrijf “de Postbank”. Bedenk ook even dat de Postbank lange tijd marktleider was en ook uiterst innovatief met de girobetaalkaart. Of het dus achteraf gezien wel zo verstandig was om te gaan privatiseren? Uiteindelijk heft de Ing het dus niet gered zonder overheidssteun toen de krisis uitbrak, maar niemand die de vraag lijkt te stellen hoe verstandig dit nu allemaal was. In elk geval gaan we vrolijk verder met ABN weer naar de beurs te brengen, en over een paar jaar zullen alle beschermingsconstructies wel weer worden afgebroken zonder dat er veel ophef over ontstaat. De volgende is dan de SNS bank die al helemaal zwaar aan het overheidsinfuus ligt. Wordt dit de volgende beursgang? Eerst nog wat belastinggeld er in en dan weer de vrije markt op. Dan te bedenken dat de franse Postbank nog steeds van de overheid is en prima funcioneert.

  Op een of andere manier is de mythe van het neoliberalisme dusdanig sterk dat ondangs de bewijzen van het niet functioneren daarvan privatisering, marktwerking, beursgang de panacée is van onze maatschappij.

 2. Het is zo verdoemd lastig om concreet te blijven.
  De tweede kamer leden ( ook van onze PvdA )zijn helaas geen afspiegeling van de samenleving.
  We zien bij de enquete over de Fyra niet doorvragen of bij andere opgeroepen vragen een en ander te bevestigen.
  Wat mij vooral opvalt dat veel ‘bestuurders’ op beslissende momenten aan geheugenverlies lijden. Dat worden dure mensen voor de zorgkosten………………..minister Schippers.
  De eerlijkheid gebied mij dat de ABN bank nooit meer verkocht mag worden. Verlies nemen over de rug van de belastingbetaler. Ja, Ja, dat ken ik. In een normale wereld wordt je failliet verklaard als de schuldenlast hoog op loopt. Banken en regeringen lenen er gewoon bij door geld bij te drukken.
  Weet u wel wat dat betekend? Uitputting van de aarde, want er staat geen tegenprestatie tegenover. Op de pot lenen noemen ze dat en daar waarschuwen we voor. Griekenland is nu het slachtoffer, want wij wilden de Olympische Spelen graag groot en mooi. Geld, 230 miljard EURO ging naar Europesche banken die er weer mooi weer van lijken te gaan spelen. Straks gaan de bonussen weer omhoog. Van ONS geld. Dat noem ik politiek bedrijven over de rug van de burger. En geen BRUGGEN bouwen.
  Neen, 2/3 meerderheid halen om een ander kiesstelsel in te voeren zit er ook niet in of de grotere partijen moeten echt door de kleintjes weggeveegd en opgeruimd worden. Restzetels horen zo wie zo naar de kleinste partijen te gaan.
  Was er trouwens een openbare sollicitatie procedure voor de opvolging van Saskia Stuiveling voor een functie in de rekenkamer gehouden?
  Dat heb ik gemist. Zo blijft, ons kent ons, wel dicht bij de partijen waar maar 300000 Nederlanders lid van zijn.
  Als we Nederland willen veranderen, dan moet de burger meer macht krijgen.
  We zien het al bij het demonstratierecht. Ondanks alle toezeggingen blijven politie burgers oppakken en als excuus naderhand wordt gezegd; we hebben u onterecht het demonstreren onmogelijk gemaakt.
  Willen we voor de toekomst verzekerd zijn van ons democratisch recht, dan moet er heeeel veel veranderen.
  In de serie ‘ de ijzeren eeuw’ wordt goed in beeld gebracht hoe sterk Nederland in de industrialisatie periode was.
  Ik ben van na 1950, geen helderziende, maar de periode 50-er jaren 60-er jaren komt nooit meer terug.
  De tering naar de nering zetten blijkt soms lastig, maar is wel noodzakelijk.
  Nederland is grotendeels al verkocht in de uitverkoop jaren waar de regering KPN, transport, water, gas en licht om enkele te noemen verkocht. Italië kreeg het aardgas uit Slochteren voor minder dan x cent.
  Wat hebben we er aan overgehouden? Groningen zakt nog verder weg. Of dat helemaal door gaswinning komt weet ik niet. Ik ben daar niet deskundig in.
  En bezuinigingen in de zorg onder andere. In Europa zou samengewerkt moeten worden om kosten te besparen, maar wat gebeurd er. Ieder voor zich……
  De gouden regelingen Europarlementariers en hun medewerkers kosten een vermogen.
  Neen, de PvdA kan er niet veel aan doen, maar ze maakt er ook geen einde aan. En wat heeft de gewone Nederlander aan het feit dat er een staatsschuld per Nederlander is van 30000 EURO?
  Voor hun moeten huursubsidies en toeslagen het leven wat aantrekkelijker maken. En werk? Verdelen we dat uiteindelijk een beetje zodat iedereen aan zijn trekken kan komen?
  Ik zie voor PvdA politici heel veel werk op hun afkomen als ze de volgende ronde willen halen. Historisch laag in de peilingen.
  En wat doet de PvdA. Mailingen sturen en proberen leden te werven. Maar met de vuist op tafel slaan? Ho maar. Neen zegt Samson, er nu mee stoppen is geen optie. Ze hadden er NIET aan moeten beginnen. Het congres was tegen maar werd door de top overruled.
  Het is jammer dat de noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden ooit uit elkaar gegaan zijn. In Benelux verband lukte het enigszins om samen te werken. Europa is een gedrocht aan het worden.
  Soms moet je knopen tellen, soms moet je handen met ijzer breken, maar voor de ontwikkeling en toekomst van Nederland is visie nodig. Dat ontbreekt.
  En als de ABN bank toch verkocht wordt, wordt het tijd dat Nederland niet meer bij de Schotse banken bankiert, maar een eigen staatsbank opricht voor het gewone volk.
  Dan kan de belastingdienst zonder tussenkomst van SVB de #pgb’s betalen.
  Maar laten we zeker zijn dat toeslagen en allerlei partijpolitieke afspraken die bij coalities horen nooit datgene brengt wat men er van verwacht………
  Het kost in uitvoering handen vol geld. Geld dat dus niet besteed wordt aan het doel waarvoor het bedacht is.
  En laten we wel wezen. Als we geen of weinig industrie hebben waar producten meerwaarde krijgen, dan blijft de staatskas minder gevuld.
  Het is vijf voor twaalf voor een ander beleid en besef dat de hoogte van de index NIET maatgevend is voor het welbehagen van haar inwoners.

  Op cursussen leerde je het verschil te zien in verbaasdheid, woede en frustaties. Ik kan me goed voorstellen dat veel Nederlanders het geen moer interesseerd. Mensen aan de top bekommeren zich voor hun eigen gewin en mensen aan de onderkant van de samenleving maken er het beste van.
  En dan hebben we een minister president, heeft Samson publiekelijk hier op gereageerd?, die zegt dat je niet meteen naar het UWV moet lopen en je hand moet ophouden als je zonder werk komt.
  Er zijn mensen die dat inderdaad NIET nodig hebben.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.