Het licht gaat uit en de deur op slot

oudere_01
Door: Jan Wijma

Van de 2000 verzorging- en verpleegtehuizen in Nederland worden er 800 gesloten. De tijding kwam voor velen als een dief in de nacht. Hoe overbodig moeten deze tehuizen dan zijn of zijn er andere redenen? Het is niet verkeerd te veronderstellen dat in een kleine kring van regenten er al een vergelijk moet zijn geweest. Het wachten was nu nog op de beste gelegenheid om de voorgenomen ruiming wereldkundig te maken. Een geschikt moment deed zich voor ten tijde van de bankencrisis!

De grove nalatigheden in de bancaire sector bleken ook voor de Nederlandse bevolking desastreus maar het drama kwam voor onze ‘hervormers’ als geroepen. Met al die ellende ineen zou het minder moeite kosten de hervormingen geloofwaardig uit te dragen. Dat lijkt niet te lukken. Tot nu toe symboliseert geen enkele bezuiniging de afbraak van ons zorgstelsel beter dan het neerhalen van die bejaardenoorden. Het is dan wel geen Beeldenstorm maar toch laat de kaalslag een begin van groot verval zien. Waarschijnlijk zou het wel eens de opmaat kunnen zijn naar een sociale crisis! Bestuurders en technocraten in de EU, of ze zich nu uitgeven voor conservatief, liberaal dan wel sociaaldemocraat, zij allen conformeren zich aan het sociaal economisch systeem waarin de eigen verantwoording en zelfredzaamheid van mensen voorop staat. Om in VVD termen te blijven: ‘Je eigen broek ophouden’.

Ambitieuze boodschappers lijken dan niet te beroerd u en mij een ordinair dwangsysteem als zaligmakende participatie aan te moeten leunen. Is er door die begoocheling eenmaal een goed draagvlak verkregen dan gaat het bezuinigen van vele miljarden euro’s bijna moeiteloos. De PvdA verkoopt haar plannen en politiek als eigentijdse hervormingen maar in feite zijn het louter synoniemen voor het wegbezuinigen van diensten. Het idee van ‘Langer zelfstandig wonen’ is daar een mooi voorbeeld van. Evenzo ‘Zorg dichtbij in de buurt’. Beslist zullen mijn beweringen ontkend worden. Doch gaat u er maar vanuit als de hervormingen enkel een flop blijken te zijn dan grijpt de verbazing pas om zich heen. Weliswaar te laat. Die eigentijdse hervormingen maken een grote kans aangepast te worden dan wel in de vuilnisbak te belanden. Maar voorlopig is er gekozen voor de filosofie van ‘Langer zelfstandig wonen’ en nog wel in een participatiestaat. Heel subtiel trekt de regering zich weer verder terug. Lagere overheden, private partijen en allerlei vrienden ruiken hun kansen. En reken maar: prachtige projecten liggen al op de tekentafel, allerlei woon-vormen voor de senioren staan op stapel. Tegelijkertijd zal ook het verdriet over vele bejaarden komen. Immers, de kosten voor de pensionado’s lopen in deze wereld alsmaar op en staan in schril contrast met hun achterblijvende inkomens. Het overweldigende aanbod van advertenties die de senioren oproept te gaan resideren in luxe zomerverblijven en zorghotels stuit steeds meer op onbegrip en weerstand.

Steeds schrijnender worden de tegenstellingen dan ook. Enerzijds zien we het gestuntel van behoeftige en eenzame ouderen in verpauperde wijken. De armoede en de zorg die daartoe staat houdt hen gevangen in armzalige condities. Anderzijds zullen we ons vergapen aan het het vele comfort in de nieuwe residentiële onderkomens. Allang konden we die verdeling van welstand zien aankomen. De kloof van arm en rijk laat ook hier zijn sporen na.

Er zijn mensen die met geen stok een bejaardenhuis in te krijgen zijn. Door betutteling aldaar, verslechterde zorg en de beeldvorming kon de animo voor het laatste honk ook niet toenemen. Maar het is ook niet waar dat alle pensionado’s op zichzelf willen blijven wonen. Ouderdom gaat vaak gepaard met ongemakken en verlangen naar geborgenheid. Het is daarom dat veel ouderen het liefst voor een verzorgingstehuis kiezen. Onvermoeibaar draagt de PvdA echter het ‘zelfstandig wonen’ uit. Politici sloven zich uit om de gang naar verzorgingshuizen te ontmoedigen. Senioren moeten reeds vele jaren hoog bejaard zijn of meer dood dan levend om een rustoord binnen te mogen trekken. Het verblijf in zo’n overgebleven inrichting betekent tegenwoordig dat de fragiele cliënt daar letterlijk en figuurlijk wordt uitgekleed. Zuinige mensen met een spaarcentje zien voor een laatste verblijf aldaar hun afdracht aan de buurman – een voormalige levensgenieter – niet zo zitten. Daarom is te voorzien dat de tehuizen veelal bevolkt gaan worden door arme mensen, maar ook oud feestvierders. De ‘vertrouwde’ woning lijkt ook dikwijls niet te voorzien in veiligheid en geborgenheid. Gemeenten zullen alle fratsen uithalen om aanvragen van behoeftige mensen voor verbetering van het welzijn niet te hoeven honoreren.

Politici doen graag hun verhaal maar luisteren blijkt vaak niet hun sterkste kant te zijn. Deze eigengereide houding lijkt zich nog te versterken wanneer het om belangenbehartiging voor het oudere deel van de natie gaat. Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat (crimineel) geweld tegen kwetsbare ouderen zal toenemen. Vaker zullen ouderen die op zichzelf of eenzaam wonen opgelicht en mishandeld worden. De beroemde keukentafelgesprekken zullen dikwijls formeel zijn en dienen voor het aanhoren van ambtelijke dictaten en kennisgevingen. De zorgplicht van gemeenten kan er toe leiden dat uw buurman de hele wijk afscheurt in zijn scootmobiel en u al een dagtaak hebt om in uw slaapkamer te komen. Ook zal het ambtelijk onderzoek naar het gedrag en hulpvaardigheid van de familie, vrienden en buren voor de oudjes aan de keukentafel meer ergernis dan voldoening geven. Kortom, met de aangescherpte indicatiestelling voor het wonen in een verzorgingstehuizen en een onwillige opstelling van gemeenten zullen de laatste jaren voor vele ouderen een extra last worden.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.