Vluchtelingen – Begrijpend Omdenken

vluchtelingen_02
Door: J.(Joseph) F.M. Koenraadt

De vluchtelingen crisis houdt ons allemaal bezig. Zo hoort het ook. Er zijn geen eenduidige antwoorden. Een ieder probeert voor zich zelf uit te maken hoe je je moet verhouden tot deze weerbarstige problematiek van mensen in de knel, ontheemd en getraumatiseerd door oorlogsgeweld en het verlies van huis en haard en wellicht van naasten en dierbaren. Mensen op de vlucht voor ellende reageren primair, dat wil zeggen ze willen blijven leven. Charles Darwin zou zeggen…handhaven…survival of the fittest ( overleven van de best aangepaste)… Dat doen vluchtelingen objectief gesproken, je zelf (en je naasten) in veiligheid brengen en je zelf handhaven.
Dit natuur noodzakelijke gegeven raakt aan de bestaansvoorwaarden van elk mens. Niet alleen de vluchteling maar ook wij in onze relatief veilige samenleving. De Nederlandse filosoof Baruch Spinoza schreef in de 17.de eeuw…’het menselijk handelen wordt bepaald door (een mix van) rijkdom, eer en belang (zingenot)… Eigenlijk staat het welbegrepen eigenbelang voorop … altijd. Egoïsme gaat voor altruïsme … altijd. Hoe werkt dat vaststaand feit nu in de praktijk? Kort gezegd als volgt: … Loyaliteit verliest het altijd van het directe eigen belang… Loyaliteit kan vele vormen aannemen. De bekendste vorm van loyaliteit is humaniteit tegenover elk medemens. De (westerse) menselijke beschaving of culturen hebben veel vastgelegd in internationale verdragen (VN verdragen over de rechten van de mens en het kind). Als in dit perspectief je eigen belang bedreigd wordt is er natuurlijke beweging naar het …etnocentrisme… Vanuit de bedreiging van het eigen belang klinken dan zeer ongewenste verklaringen en leuzen en kreten in het licht van de door de samenleving afgesproken loyaliteit. (zoals de weinig verheven exponenten die door klinken in: … ‘Minder, minder, minder (criminele) Marokkanen; Wir sind das Volk (Pegida); Eigen volk eerst; Vol is vol’…)

De groeiende weerstand tegen een ongelimiteerde instroom van asielzoekers, vluchtelingen en/of gelukzoekers en onaangepasten vindt daarin zijn oorsprong. De laatste peilingen van gerenommeerde onderzoekbureaus geven de cijfers ondubbelzinnig… meer dan 80% van de Nederlanders wil een beperkte asiel instroom. Buiten kijf staat de hulp aan de getormenteerde vluchteling, maar er moeten grenzen komen. De buitengrenzen van de Europese Unie beter beveiligen (afspraken Turkije en Griekenland). Enkele Oost Europese landen trekken hun eigen plannen en gooien de grenzen resoluut dicht. Ook andere Europese landen voeren grenscontroles in. Het…’Wir schaffen es’… echoot alleen nog maar. Frau Merkel trekt de teugels strak aan na de ‘Keulse Nacht’. Denemarken en Duitsland voeren … ‘een mee betalen aan je (vluchteling) opvang beleid’… in, dat wil zeggen geldelijke vermogens boven een bepaald bedrag wordt gevorderd van de asielzoeker. De opvang wordt soberder. Het verzet in dorpen en steden van burger neemt toe tegen (grootschalige) opvang die vaak disproportioneel wordt opgelegd. De burger voelt zich op de een of andere manier bedreigt…in zijn waarden en normen, in zijn portemonnee, in zijn veiligheid. Sommige landen achten het noodzakelijk mannen uit de vluchtgebieden en voornamelijk uit de Arabisch cultuur en veelal met een Islamitische achtergrond te onderwijzen hoe vrouwen te respecteren in hun integriteit en eigenheid. De grenzen van loyaliteit lijken en blijken bereikt voor grote groepen van burgers.

Het vervelende is dat de grens van wat jouw loyaliteit is niet de grens van loyaliteit van de ander is. Dat geeft de verschillen. Een persoon die moet sappelen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, wonend in een sociale huurwoning en werkeloos, heeft een ander perspectief dan de gemiddelde modale werknemer in het stramien van huisje boompje beestje. Maar ook deze burgers zijn als de dood zo bang dat hun bestaanszekerheid wordt aangetast. De grens van loyaliteit en eigenbelang is van beperkte bandbreedte.

In dat gevarieerde licht van opinies en meningen en standpunten en beleid komen uitersten voor. Zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde manifesteren de extremen zich.
De gevestigde orde, media en politiek, hebben geen enkele moeite om de feiten te verhullen. Het goed praat circus draait op volle toeren. Problemen met asielzoekers in AZC’s worden vergoelijkt, standaard kijkt men de andere kant op als het klachten regent van belaagde LHBT (lesbisch-homo-biseksueel-transgender) bewoners. Christenen worden gediscrimineerd en vrouwen zijn niet altijd veilig voor mannelijke bewoners van de opvangcentra. Men weet nu dat veel is verzwegen en weggestopt. Duitsland, Zweden, Groot Brittannië, Denenmarken, Nederland en vele andere landen is verzwijgen en verhullen bijna tot standaard verheven. Standaard spreekt men niet over de religie Islam als voedende inspiratiebron voor vormen van ongewenst en niet gepast handelen en erger. Door de gebeurtenissen en klokkenluiders brokkelt de toedek cultus af.

Aan de andere kant ook de extremen. Generalisaties, leugen en bedrog zijn ook de handelsmerken voor deze groeperingen. Ze worden terecht of onterecht als extreem rechts of als fascistisch geduid. De sociale media (websites, blogs en vlogs, facebook en twitter etc.) ‘ontploft’ van de nepverhalen en hoaxen.

Voor beide extremen geldt… het individu is bang en angstig en het individu wil zijn eigenbelang veilig stellen…

We missen hier een kans om op reële basis te spreken over grenzen. We hebben geleerd en weten nu dat integratie al drie generaties is mislukt. Nieuwkomers moeten assimileren, we zijn immers een pluriforme samenleving. Grenzen die lopen langs de lijnen en mede bepalend zijn voor een succesvolle opname van vluchtelingen in onze samenleving door onze waarden en normen als uitgangspunt te nemen; onze culturele achtergrond door te laten klinken; economische grenzen te stellen en het politieke democratische domein te verstevigen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertenties

Een gedachte over “Vluchtelingen – Begrijpend Omdenken

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.