Paas-Zondagsbrief Linksom! in de PvdA

Linksom! in de PvdA logo

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht (H.M. van Randwijk)
Wederom een Zondagsbrief over de vluchtelingen. Op Eerste Paasdag, wanneer de Christenen het lijden van de mensheid in het lijden van Christus herdenken, vragen wij opnieuw uw aandacht voor het lijden van vluchtelingen, deze keer over zowel het akkoord met Turkije daarover als over het kinderpardon.

De Turkije deal
Het handelsakkoord over vluchtelingen met Turkije is feitelijk al weer dood. De VN (UNHCR, Unicef), Amnesty International en alle organisaties die vluchtelingen helpen opvangen (zoals Artsen zonder Grenzen, Stichting Vluchtelingenwerk, Save the Children en Defence for Children) noemen het verdrag in strijd met het internationaal recht en humanitaire waarden en hun medewerking aan de opvang daar hebben gestaakt: “we werken niet mee aan detentie van vluchtelingen”. Turkije stelt inmiddels de eigen regelgeving voor vluchtelingen niet te gaan aanpassen, waardoor Turkije zich ook in de toekomst zich niet zal kwalificeren als veilig land. Afghaanse vluchtelingen zijn al door Turkije uitgezet. De luchtbrug – overigens in het akkoord beperkt tot maximaal 72.000 – is niet tot stand gekomen. De opvang in Griekenland is veranderd in een gevangenis. Net als de opvang in Turkije worden pers en onafhankelijke toezichthouders niet toegelaten en de vluchtelingen niet geïnformeerd. Men krijgt nauwelijks voldoende voedsel en er is niets te doen. Na een traumatische vlucht worden vluchtelingen nu opgevangen in kampen met prikkeldraad. De vluchtelingen die al in Griekenland waren, in Idomeni en in Athene, worden aan hun lot overgelaten. Terwijl in Nederland de VVD zich druk maakt over het culturele behoud van paaseieren, is voor de vele kinderen van vluchtelingen een mooi paasontbijt heel ver weg.

De EU verkoopt met de overeenkomst zijn ziel, schrijft commentator Wolfgang Münchau in de Financial Times. De overeenkomst legt een akkoord vast om al die mensen te weren die vluchten voor de gruwelen van oorlog en vernietiging. De EU zegt niets meer van het toenemende autoritaire bewind in Turkije dat schaamteloos iedereen in Turkije te kijk zet die dacht dat de EU met haar idealen zou dienen als een richtsnoer voor democratische hervormingen in eigen land. De overeenkomst is juridisch beschamend omdat hij elementaire normen en waarden, zoals mensenrechten en menselijkheid, schendt. Het maakt van Griekenland een enorm vluchtelingenkamp. Turkije worden dingen beloofd die de EU niet wil nakomen en van Griekenland worden dingen gevraagd die een land als Frankrijk op dit moment qua asielopvang niet kan waarmaken. Aan de grens tussen Griekenland en Macedonië ligt de hel van Idomeni, waar de EU wegzinkt in modder en menselijke uitwerpselen. Je ziet daar 15.000 gebroken mensen, vooral vrouwen en kinderen, die in wanhoop overleven. Je ziet overal vrijwilligers, maar de autoriteiten zijn er alleen in de vorm van politie.
We hebben eerder opgeroepen om hier afstand van te nemen en we roepen opnieuw op om een andere aanpak te agenderen: laten we als Nederland zelf nu snel veel vluchtelingen opnemen, bijv. net als Canada 1% van de eigen bevolking opnemen, dus zo’n 170.000. Laat de UNHCR hun selecteren en regel veilig transport en een goede opvang hier. Daar is geen Turkije akkoord voor nodig, en ook geen EU-besluit. Je kan het morgen doen. Als het CDA ook meedoet, en die partij zou meer aangesproken moeten worden op hun sociale geweten, dan kan daar zo maar een parlementaire meerderheid voor zijn. We laten ons nu gijzelen door de VVD, die vooral het PVV geluid laat horen. En ons voorbeeld zou zomaar gevolgd kunnen worden door andere landen, waarom niet?

Het kinderpardon
Het zijn niet alleen de kinderen onder de vluchtelingen in Griekenland, Turkije en andere landen rondom Syrië die het moeilijker dan ooit hebben. Ook vluchtelingenkinderen die naar ons land gevlucht zijn en hier diep geworteld zijn, sturen we terug. Het congres van onze partij heeft in februari opgeroepen om deze praktijk politiek te agenderen. Een praktijk waarbij 98% van de kinderen harteloos wordt teruggestuurd.
Onze Tweede Kamerfractie heeft tijdens het congres niet gemeld dat zij deze motie niet ging uitvoeren (wat wel gebruikelijk is om te doen als men een congresuitspraak niet wil uitvoeren), maar beroept zich nu alsnog op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk worden geen argumenten gegeven: uiteraard ziet ook onze fractie met lede ogen aan dat het kinderpardon nauwelijks wordt uitgevoerd. Maar daar blijft het ook bij: met lede ogen aanzien. Het gaat hier echter niet over koopkrachtplaatjes met een procentje meer of minder, het gaat om de toekomst van vele in Nederland gewortelde kinderen die in één pennenstreek weggevaagd wordt.
De eerste reactie was: we moeten het eerst onderzoeken. Wat nog onderzoeken? Velen hebben onderzoek gedaan o.a. Marc Dullaert Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA campagne hebben samen met vele burgemeesters al de feiten reeds uitgezocht: de regels van het kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen en strijdig met het Internationaal Verdrag Kinderrechten. Het voelde meer op een poging tot vooruitschuiven wellicht in de hoop dat het over gaat of dat we het over de verkiezingen kunnen duwen. Wat zou moeten gebeuren is het kinderpardon hoog en spoedig op de politieke agenda zetten. Niet nog langer uitstellen maar opkomen voor deze kwetsbare kinderen. Laten zien wat echt belangrijk vinden Duiden waar we van Waarde kunnen zijn. Het antwoord daarop lijkt te zijn: er is een reële kans dat er ook hier een meerderheid is voor een ander beleid, dus een ruimere toepassing van het kinderpardon. En daarmee zou het kunnen dat de VVD daar niet mee kan leven en zo laten we coalitie belangen meetellen in plaats van moed en lef te tonen voor gewortelde kinderen. Er is veel druk op ons uitgeoefend om niet te blijven vragen om uitvoering van het besluit van het hoogste orgaan binnen onze partij, maar om te wachten en vertrouwen te hebben dat er wellicht iets gaat veranderen. Wij kunnen daar niet in berusten en willen blijven knokken voor kinderen die met uitzetting bedreigt worden en elke dag al jaren in lang in grote onzekerheid leven. Het gaat immers om kinderen die na bijna drie jaar regeringsverantwoordelijkheid niet vijf jaar maar acht jaar in ons land zijn. Onderzoek wijst uit dat schadevrij uitzetten van kinderen na vijf jaar niet meer mogelijk is.

Geen partijpolitiek
De schandelijke behandeling van vluchtelingen hier en in Griekenland en Turkije overstijgt uiteraard de belangen van partijpolitiek. Het is tijd dat onze Tweede Kamerfractie haar zelfvertrouwen in de eigen idealen hervindt en weer gaat uitdragen. En zich niet bij voorbaat laat ringeloren door een VVD die voortdurend met een kabinetscrisis dreigt. Laten we als sociaal-democraten laten zien wat we waard zijn voor deze kwetsbare kinderen en andere vluchtelingen. Lef tonen onze nek uit steken. Al het andere partijpolitiek gedoe is daaraan ondergeschikt. Kinder- en mensenrechten zijn niet en nooit onderhandelbaar.

Onze PvdA zou zich sterk moeten maken voor de opname van een betekenis vol aantal vluchtelingen in eigen land, zonder voorwaarden of tegenprestatie.
Onze PvdA zou zich sterk moeten maken voor meer draagvlak voor vluchtelingen, door meer werk te maken van snelle integratie en goede opvang en door afstand te nemen van de bewering dat vluchtelingen onze verzorgingsstaat en welvaart bedreigen. Het tekort aan banen en woningen komt niet door vluchtelingen, maar door onvoldoende inzet van de overheid om daar iets aan te doen.
Onze PvdA zou zich moeten verbinden met die duizenden jonge mensen uit heel Europa en de rest van de wereld die de gaten vullen die de EU en haar lidstaten laten vallen. Al die activisten, die nieuwe generatie idealisten die vluchtelingen helpen zowel hier in Nederland als op Lesbos, Chios en Idomeni, die in Brussel protesteren tegen een schandalige overeenkomst, die in Caïro, Teheran en Istanbul demonstreren voor meer democratie.
Onze PvdA zou zich vooral ook hard moeten maken voor een veel ruimhartiger uitvoering van het kinderpardon.
Wij roepen wederom onze TK-fractie op om hier snel actie op te nemen.

Teken de petitie en spreek onze vertegenwoordigers aan
Als u dat nog niet gedaan heeft, zet uw handtekening op de petitie voor een ruimhartiger uitvoering van het kinderpardon: http://www.petities24.com/stop_uitzetting_gewortelde_kinderen_nu. Ruim 500 ondertekenaars zijn u al voorgegaan.
En spreek ook zelf onze vertegenwoordigers in onze TK-fractie aan op dat politiek van waarde ook impliceert dat we vluchtelingen nu niet letterlijk in de kou laten staan, door ons te verschuilen achter coalitiebelangen, achter politieke en internationale verdeeldheid. Er zijn wel degelijk alternatieven mogelijk. Laat horen dat u ook vindt dat juist onze PvdA zich daar hard voor maakt, en niet pas in een volgend kabinet, maar hier en nu!
Wij zijn bezig een bijeenkomst te organiseren met organisaties die zich met ons verzetten tegen de huidige praktijk en tegen de Turkije-deal. We houden u op de hoogte!

Gerard Bosman
Esther van Dijken

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.