Tegenstellingen

verandering_01

Door: Jan Wijma

‘Er is hard gewerkt de laatste vier jaar’, zo laat Diederik Samsom weten in de Algemene Politieke Beschouwingen.

Op zichzelf stelt dat helemaal niets voor want in mijn beleving lijken dat er meer te doen! Het gene dat telt is toch het resultaat van de inzet. Een druk doende kok mag zich dan in het zweet werken, maar als hij zijn tafelgasten een smakeloze hap voorschotelt is al zijn arbeid voor noppes geweest. Hoezeer de keukenmeester ook zwoegde, een compliment zit er niet in. Veel belangrijker dan hard te werken is het om verstandig bezig zijn. Dat zou ook de PvdA moeten inzien.

Oké, in 2012 heeft de PvdA zich niet bezondigd aan beloften zoals Mark Rutte dat heeft gedaan. Maar een spaarzaam woordgebruik gecombineerd met een juiste strategie kan slim doch evenzeer verraderlijk zijn. Door de onvergetelijke uitspraken van Diederik Samsom: ‘rechts rot beleid’ en ‘het eerlijke verhaal’ lieten vele mensen zich verleiden in september 2012 PvdA te stemmen. Om kort te gaan, tegen de wil van velen nam de exponent van het ‘verafschuwde rechtse’ beleid, Mark Rutte, toch opnieuw zijn intrek in het torentje. Hij kreeg er nog een schildknaap bij, ene Samsom!

Voor de PvdA zou Nederland ‘sterker en socialer’ uit de EU crisis moeten komen! Bezuinigen, louter om het begrotingstekort onder de magische EU grens van 3% te brengen vond de PvdA ongewenst. Juist in crisistijden is het beter dat geïnvesteerd en eerlijker gedeeld wordt, stelde de PvdA voor de verkiezingen. Vier jaar later weten we dat onder supervisie van de VVD daar niet veel van terecht is gekomen. Sterker nog, de onverwachte hervormingen bleken niet meer dan een synoniem voor bezuinigingen en verdere afbraak van voorzieningen. De overhaaste invoering en stapeling van de maatregelen betekende een onoverzienbare lastenverhoging en grote onzekerheid voor vele mensen. Die bedrijvigheid van het kabinet heeft ook vele banen gekost, met name in de zorg! De PvdA zegt bij monde van Samsom zich altijd vast te houden aan het kompas van rechtvaardigheid maar intussen hebben velen wel een behoorlijk verlies opgelopen. Die opgelopen schade over meer dan vier jaren herstel je niet even met één procentje meer. Met name huurders, gepensioneerden, chronisch zieken, (oudere)werklozen, mantelzorgers en voordeurdelers zullen over dat ‘meeprofiteren’ van de economische vooruitgang toch wel hun bedenkingen hebben. Overigens, hoe heeft een bankencrisis kunnen ontstaan en wie betaalt daar de rekening voor? In 2003 doet het gemis van neutraal en goed toezicht in de bankenwereld al van zich spreken. Uiteindelijk brengen private bank bedrijven met hun onverantwoorde beleid en rommelproducten in 2008 vele landen aan de rand van de afgrond. Vele banken dreigden om te vallen en werden dan ook wereldwijd door overheden overeind gehouden. Maar uiteindelijk zijn het de belastingbetalers, vele werknemers en gedupeerde huiseigenaars die daar nu de rekening voor betalen. De banken catastrofe samen met vele deregulering mondde uit in een sociale crisis. Het herstel ervan is geen gelopen race omdat herhaling van een bankencrisis niet is uit te sluiten, tenminste als het gemis aan toezicht en moraal in de bankenwereld niet snel gecorrigeerd wordt.

De vergezichten en beeldspraak van Samsom zijn aardig, maar daar houdt het ook mee op. Want de PvdA weet niet om te gaan met de economische en sociale problemen in de samenleving. Het maakt daarom ook niets uit wie er lijsttrekker en partijleider wordt in 2017. Het was immers de gehele PvdA fractie die het kabinet Rutte hielp met de transformatie van onze verzorgingsstaat in een participatiestaat. In de beleving van vele politici moeten burgers geprikkeld worden om te gaan participeren opdat de overheid zich kan terugtrekken. Het systeem berust niet op een basis van vrijwilligheid maar op dwang, rechteloosheid en repressie. Het zijn de zelfde politici die al gauw weten te ontkennen dat er een tegenstelling bestaat van armoede en rijkdom in Nederland. Tegelijkertijd spannen zij zich in sociale wetgeving en belastingen aan te passen om te voldoen aan de wensen van machtige instituten en lobbyisten. Overigens blijft het niet bij een financiële tegenstelling maar bepaalt de rijkdom waarin men verkeert ook de mate van macht, aanzien, kwaliteit en lengte van het bestaan. Die kloof tussen rijk en arm laat zich steeds meer gelden, ook in de gezondheidszorg. Een voorbeeld daarvan is de verplichte zorgverzekering. De verzekering biedt een alsmaar geringer wordende dekking tegen ziektekosten en de premiehoogte ervoor geldt zowel voor rijk als arm. Daarnaast bevinden er zich aanvullende ‘pret-pakketjes’. Mensen met een matig inkomen kunnen zich het profijt daarvan niet permitteren want voor hen is de verplichte premie met die gewiekste uitvinding van het eigen risico al onbetaalbaar. Goed beschouwd subsidieert hier het klootjesvolk de rijken. En, wie wil nou niet rijk zijn? De ‘Vlaktaks’ maakt dan ook meer kans geïntroduceerd te worden dan een terugkeer naar 60% inkomsten belasting van het PvdA programma. Behalve dat de PvdA geen antwoord heeft op veel sociaal-economische problemen kampt de partij met het resultaat van een ‘mislukte integratie’. Jarenlang hebben alle overheden verzuimd de integratie op een juiste manier aan te pakken. Kortom, ook de PvdA laat nog steeds veel op z’n beloop en ontgaat de orthodoxe en moeizame houding van vele niet westerse immigranten. Echter heel langzaamaan wordt in PvdA kring het licht gezien.

De strengste bonus wetgeving wordt aangehaald en inderdaad heeft de PvdA hierin laten zien waar zij staat. Maar het laat ook zien dat de PvdA moet strijden tegen een veelkoppig en machtig monster, de elite en het bedrijfsleven. Die omzeilen gewoon de wetgeving door de vaste salarissen van al die lepe managers aan te passen. Maar waarom moeten ‘bedenkelijke prestaties’ extra beloond worden met een bonus? Met een beetje fantasie zou een geheel andere beloning van toepassing kunnen zijn. Bovendien, vertel mij eens: ‘welke CAO werknemer krijgt ieder jaar twintig procent bonus op zijn jaarsalaris uitgekeerd?’ Liberalen mogen dan beweren dat de markt altijd gelijk heeft en er dikwijls sprake is van jaloezie, ik houd het er maar op dat de mores van de vrije markt uiteindelijk tot catastrofes leidt. Geen enkel model kan namelijk zonder fatsoenlijke regels.

De erkenning van de PvdA dat het in de zorg niet naar wens verloopt is al een hoopvol teken. Maar men laat dan ook technocraten los op de problematiek in de zorg. Een vergissing is ook dat de overheid veel verantwoordelijkheden afstaat, met name in de zorg. Het zorgbudget zal daardoor op den duur stijgen en de bureaucratie gaat toenemen. Ook zullen kleine gemeenten bij gebrek aan expertise afhankelijk worden van dure particuliere adviesbureaus en hun vrienden van het (zorg) netwerk. Kleinere gemeenten zullen gedwongen worden samen te werken met andere gemeenten. ‘Zorg dichtbij huis’ is dan ook niet meer dan een slogan, sterker nog, over niet al te lange tijd beslist de wethouder over het welzijn van zorgbehoeftigen. Het is dan ook aannemelijk dat de rechtsongelijkheid gaat toenemen. Mensen die aangewezen zijn op zorg ondervinden nu al de ellende van deze zorghervormingen. Beter ware het geweest om het oude stelsel te handhaven en alle overbodigheden daarin te schrappen.

Er wordt door vele PvdA-ers beweerd dat zonder het ‘meeregeren’ het allemaal nog droeviger zou zijn. Maar dan stel ik vast: langzame afbraak is ook afbraak, en er gaat wat meer tijd mee heen. Het wordt echter gewoon tijd om niet alleen hard te werken maar ook verstandig bezig te zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertenties

2 gedachtes over “Tegenstellingen

 1. Jan, ik ben het in grote lijnen zeer met je eens. Maar wat betekent het ten aanzien van de fractie en kandidatenlijst? Is de fractie unaniem geweest in het volgen van deze verderfelijke strategie? Ik ben daar niet zeker van.
  Is de nieuwe selectie van kandidaten voor de lijst gebaseerd op dezelfde voorkeur voor braaf meedoen aan neo-liberaal beleid?
  Wat vinden wij eigenlijk van de marktideologie? Wat gaan we doen aan het lobbykartel dat EU heet? Welke bezwaren bestaan tegen de euro en ECB en hoe ondervangen we die?
  Binnen een half jaar nemen de populisten de macht in handen, vrees ik.

  1. Tom, hartelijk dank voor je respons op mijn ‘tegenstellingen’.

   Ook stel je mij en jezelf een aantal vragen hierover. Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: ik heb niet overal een pasklaar antwoord op. Zo weet ik bijvoorbeeld niet wat de consequenties zullen zijn voor zittende Kamerleden en nieuwe Kamerleden na de verkiezingen in 2017. Wat wel een zekerheid lijkt te gaan worden is dat een flink aantal Kamerleden van de PvdA teleurgesteld moeten vertrekken. Eerlijk gezegd houdt me dat niet zo bezig. Maar ik stel wel dat de vertrekkende afgevaardigden moeten beseffen dat ze weinig opgehad hebben met de ideologie van een sociaal democratische partij. Althans de resultaten van hun inzet zijn er na en zullen nimmer bejubeld worden. Deze uitlating zal me niet in dank worden afgenomen maar ik daag de PvdA uit om alle feiten dan maar eens op een rijtje te zetten.
   Voor wat betreft de selectie van kandidaat volksvertegenwoordigers is het mijn inschatting dat het netwerk van de technocratie binnen de PvdA gaat winnen van idealisme en bevlogenheid. Met andere woorden: een voortzetting van neo liberaal beleid volgt indien zich daarvoor een meerderheid in de Kamer voordoet. PvdA’ers zoals Van der Ploeg en Vermeend zullen er eerder blij mee zijn dan het verderfelijk te vinden.
   Naar mijn mening leidt de vele deregulering en vrije markt in feite tot vele fraude, stagnatie van de economie en catastrofes. Bovendien creëert het model (bewust) ongelijkheid dat op haar beurt de economie verzwakt. De PvdA heeft mijn inziens zich laten verleiden en teveel gecommitteerd aan de EU en vrije markt. De belangen voor multinationals in de EU behoort goed afgewogen te zijn maar dat moet ook gaan gelden voor gewone mensen. Wim Kok schudde ooit de veren af en heeft daar nu nog spijt van. Maar je zou ook maar al je tijd moeten gebruiken om op de winkel van een ander (VVD) te moeten passen. De PvdA is zich niks gelegen aan rapporten, resoluties en wensen van haar traditionele achterban en lijkt niet tot betere inzichten te komen. Als je me vraagt over de euro en ECB, dan kun je mijn inziens daar niet vrolijk van worden. Los van die rare munteenheid voor de EU met al die verschillende economieën en culturen zetten de instituties als ECB en IMF aan tot vele achterdocht. Kennis en belangen van die lieden aldaar staan bij mij in ieder geval niet hoog genoteerd. Ik vermoed dat de Grieken er ook niet zo’n hoge pet op hebben.

   Voor wat betreft het populisme! Politici mogen dan besluiten nemen maar ze lopen wel achter de feiten aan. Zij dienen namelijk de macht van machtigen en lobbyisten zoveel mogelijk te respecteren. Dat zit gewone mensen niet lekker, ze kunnen de armoede nog wel verdagen maar niet de vele ongelijkheid.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.