Wet Toekomst Pensioenen, beter niet doen op deze manier

Door: Gerard Bosman

In 2019 hebben kabinet Rutte III en sociale partners een akkoord gesloten over herziening van het pensioenstelsel, waarover we al decennia bakkeleien. Een kijkje in de voorgeschiedenis van ons pensioenstelsel kun je nemen via: https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/longread-hoe-pensioenfondsen-lijnrecht-tegenover-de-toezichthouder-kwamen-te-staan.

Voor de FNV was en is dit akkoord een beladen dossier. Nog in 2019 organiseerde de FNV twee stakingsdagen met protestmanifestaties voor een beter pensioenstelsel. De meerderheid van de achterban steunde het akkoord, waar de huidige FNV-voorzitter, oud-SP-senator Tuur Elzinga, zich persoonlijk voor had ingezet. Niettemin was 76% voor en 23% van de leden tegen, met name gepensioneerden waren tegen. In het ledenparlement van de FNV was de stemverhouding 64 stemmen voor en 40 tegen. Eerder dit jaar werd de voorzitter van het FNV Senioren geroyeerd als FNV-lid. Veel kaderleden van FNV Senioren voeren nog steeds actie tegen het akkoord, er is veel woede en frustratie. Veel gepensioneerden hebben hun lidmaatschap opgezegd.1

Ook binnen de PvdA is het Ouderen Netwerk PvdA tegen, zie: https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/ouderen-netwerk-pvda-stelt-wijzigingen-voor-in-ontwerp-wet-toekomst-pensioenen/. Het pensioenakkoord werd politiek behalve door de coalitiepartijen van Rutte III en IV ook gesteund door PvdA en GL. De rest van de oppositie is grotendeels tegen, waarbij met name SP en 50Plus (in de Eerste Kamer) de leiding nemen van het verzet.

Uitstel of afstel

Dit voorjaar werd door het kabinet de uitwerking van het pensioenakkoord in een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, de Wet Toekomst Pensioenen. Om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen hiervoor is de steun van tenminste of GL, of PvdA nodig. In de Tweede Kamer treden deze fracties gezamenlijk op m.b.t. dit wetsvoorstel. De inzet van het kabinet om de wet per 1 januari 2023 in te voeren, is onlangs verlaten. De Tweede Kamer wil voor de behandeling meer tijd nemen. Inmiddels zijn er al wel meerdere debatten aan besteed en wordt er gekoerst op invoering per 1 juli 2023.

Lees verder
Advertentie

Uitnodiging Conferentie

Conferentie Gedurfde ideeën over armoedebestrijding

  • Armoede en het groeiende verschil tussen rijk en arm
  • Hoe schrijnende armoede te bestrijden
  • Onvermogen van de overheid om armoede structureel aan te pakken
  • Structurele oplossingen, zoals het zekerheidsinkomen

Dagvoorzitter Dick Kalkman, Linksom!

Met bijdragen van

• Senna Maatoug, Lid Tweede Kamer, GroenLinks
• Barbara Kathmann, Lid Tweede Kamer, PvdA
• Bart Plaatje, Secretaris FNV
• Marjolein Moorman, Wethouder Amsterdam, PvdA
• Esmah Lahlah, Wethouder Tilburg, GroenLinks
• Corinne van Gaalen, Senior medewerker Nibud
• Cieka Galenkamp, Coördinator Voedselbank
• Gerard Bosman, Linksom!
• Frans Dolmans, Linksom!

Sarah Reitema (PvdA Rotterdam) leidt enkele vraaggesprekken.

Voor wie

Alle leden van de PvdA , Groenlinks en FNV.
Bestuursleden, kaderleden, wethouders, burgemeesters, raadsleden en Kamerleden.
Introducees zijn welkom.

Wanneer

Op zaterdag 5 november 2022 van 10.30 uur tot 16.30 uur met lunch.
Ontvangst vanaf 10 uur. Nazit tot 18 uur.

Waar

In Fort Vreeswijk. Adres: Fort Vreeswijk 1A, 3433ZZ Nieuwegein.
Per OV bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Aanmelden

De deelname is gratis.

Aanmelding is gewenst. Zend uw naam en e-mailadres en die van uw introducé naar: armoedeconferentie@gmail.com

Rond 1 november ontvangt u dan een conferentiemap met het programma, de route naar Fort Vreeswijk en interessante informatie over structurele armoedebestrijding.

De toekomst van de PvdA…

 

Door: Bert Veenstra

Moet de PvdA zich na de verkiezingen 2021 wéér opnieuw uitvinden? Dat is wat vriend en vijand zich afvraagt. Analyse na analyse hebben de laatste tijd, en ook nu weer, voldoende duidelijk gemaakt dat PvdA qua inhoud voldoende op koers is. De oude fundamenten staan nog steeds maar is het gebouw op dat fundament constructief wel sterk genoeg? Is het gebouw wel voldoende verankerd aan het fundament?

Het verkiezingsprogramma van PvdA voor 2021 – 2025 was het meest sociaaldemocratische ooit. Een programma om trots op te zijn. Maar waaróm kan de PvdA de ideologische boodschap uit dat programma en de sterke elementen daarin niet verzilveren? Het is goed mogelijk dat de late politiek leiderswissel van Lodewijk Asscher de partij in de campagne parten heeft gespeeld. Is de PvdA intern te veel verdeeld? Lees verder

Ledenkamer


 
 
Zoals aangekondigd in het bericht van het partijbureau van de Partij van de Arbeid van 14 oktober j.l. is de Ledenkamer ter voorbereiding van de “Politieke Ledenraad” van 16 november 2019 weer geopend. Helaas zijn er nieuwe problemen met het functioneren van de Ledenkamer. Het vereiste inloggen gaat moeizaam en de al ingediende moties zijn slecht of niet vindbaar. Deze “onzichtbare” moties kunnen dan ook niet gesteund worden waardoor leden hiermee niet meer hun stem kunnen laten horen.

Een aantal moties gaan over belangrijke en actuele thema’s. Deze moties willen wij dan ook graag extra onder uw aandacht brengen. Hieronder een
lijst van deze moties met de rechtstreekse koppelingen naar de moties in de Ledenkamer. Lukt het u om in te loggen dan kunt u ze via deze omweg
vinden.

Motie steun de FNV! – verhoog minimumloon en sociaal minimum:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/2-motie-steun-de-fnv-verhoog-minimumloon-en-sociaal-minimum

Woningdelen:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/3-woningdelen

Voorkomen pensioenkortingen:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/4-voorkomen-pensioenkortingen

Stikstof aanpak:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/5-stikstof-aanpak

Motie schuldenoffensief:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/6-motie-schuldenoffensief

 
 
 
 
 
 
 

Het concept-pensioenakkoord gewikt en gewogen


Door: Gerard Bosman

Het concept-pensioenakkoord roept veel emoties op bij voor- en tegenstanders. Er staat dan ook veel op het spel. Het gaat over veel geld, diverse grote belangen en over visies op de verzorgingsstaat. Helaas wordt er door voor- en tegenstanders in het debat over het concept-pensioenakkoord ook veel onzin verkocht. Het is ook een complexe materie, en veel mensen hebben zich er weinig in verdiept, wat hen niet hindert om wel allerlei beweringen te doen. En natuurlijk wordt er ook bewust gemanipuleerd met informatie, in een poging stemmers bij de FNV te overtuigen. Ik doe een poging wat duidelijkheid te verschaffen, weeg de voor- en nadelen, denk ook na over mogelijke alternatieven, en kom uiteindelijk tot een oordeel. En ik verklap hier al dat ik, alles afwegende, tegen zal stemmen.

Het concept-akkoord gaat over twee hoofdonderwerpen, de AOW-leeftijdsgrens en het pensioenstelsel. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en is in de financiering een bezuiniging voorzien op de fiscale subsidies aan werkgevers voor lage inkomens. De laatste twee elementen blijven in deze analyse buiten beschouwing. Het zijn m.i. wel de twee beste onderdelen van het hele concept-akkoord, maar gaan niet over pensioenen of de oudedagsvoorziening.

Lees verder

Politieke Ledenraad in De FLINT

PvdA-Logo
Door: Joseph F.M. Koenraadt

Een beknopte impressie van de PvdA – Politieke Ledenraad

Amersfoort, 14 november 2015. De FLINT, congrescentrum is volgestroomd met PvdA leden. Het is de dag na vrijdag 13 november 2015. De gebeurtenissen van die vrijdag te Parijs liggen als een onzichtbare sluier over aanwezigen.
Diederik Samsom opent de bijeenkomst met een toespraak die ingaat op die barbaarse Parijse gebeurtenissen. De teller van het aantal doden staat op dat moment 128 slachtoffers. Het aantal gewonden is opgelopen tot 200 waaronder 80 zwaargewonden. Samsom ’s speech is gepast en juist van toon. De zaal wordt door Samsom meegenomen in een vertoog dat uitstijgt boven het simpel meedelen en opsommen van de brute feiten. Samsom geeft duiding en wijst de zaal de verschillen, waarin handvatten en concrete aanwijzingen opgesloten zitten tot samen verder denken en doen. Want, zo houdt Samsom zijn gehoor voor, onze manier van leven, onze waarden en normen stellen ons op de proef. Sterker…stelt onze democratie op de proef. We zijn boos en ook bang. Maar juist nu krijgen verbondenheid en solidariteit betekenis. Wij tegenover ZIJ. De aanslag plegers willen maar 1 ding: de schismamakers groter (terroristen/extremisten) en de verbinders (de aangevallenen) kleiner. De terroristen hebben ongelijk. Maar niet volgens de uitgekauwde mantra’s van etniciteit, religie, discriminatie, geboorte e.d., maar een benadrukken van een echt WIJ-ZIJ langs de volgende typeringen: WIJ staat voor democratie, voor liberté, egalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederschap), voor waarden en normen. ZIJ staat voor het haten en verachten van die democratische grondwaarden en uitgangspunten. Onze democratische waarden zijn zacht, zwak en kwetsbaar. Maar juist daarin zal blijken dat we Oersterk zijn. Sterker dan de kogels en bommen van die extremisten. Dat weten ze en dat maakt ze wanhopig en dat maakt ons vastberaden om de daders te vinden en te straffen. Vastberaden om ons niet uit elkaar te laten spelen. We trots op wie we zijn en waarvoor we staan. Samen zijn we één.

De zaal nam 1 minuut stilte in acht voor de slachtoffers in Parijs. Indrukwekkend.
Lees verder