Uitnodiging

Advertentie

Samenvatting Noodplan armoedecrisis 2022-23

Door: Gerard Bosman

Kabinet toont veel te weinig gevoel voor urgentie

Bij de parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota van dit kabinet heeft de coalitie vastgehouden aan haar eigen plannen (totale extra uitgaven 7 miljard – vergelijk de extra uitgaven tbv bedrijfsleven van ruim 85 miljard in covid-crisis) en de plannen van PvdA/GL (verhoging WML/sociaal minimum, bevriezen/verlaging huur, eenmalige uitkering van 500 euro voor iedereen met zorgtoeslag, te financieren door extra solidariteitsheffing op winst) weggestemd. In de EK waar coalitie geen meerderheid heeft, stemden op de laatste nacht voor het reces alleen PvdA, GL en Groep Otten tegen de Voorjaarsnota-begrotingswetten. Daarmee is er voor 2022 nog maar weinig meer mogelijk.

Inmiddels is kabinet bezig met begroting voor 2023 en daarin speelt koopkrachtdaling door de enorme inflatie (gemiddeld 7% koopkrachtdaling volgens CPB voor alle werkenden en gepensioneerden, voor lagere inkomens nog hoger, hoger dan ooit sinds WWII) een hoofdrol. Dit tegen achtergrond van enorme winsten bij kapitaalbezitters en grootbedrijf en een ongelijkheid in ons land die na de VS de grootste is in de westerse wereld, een aanvalsoorlog in Oekraïne gericht tegen democratische waarden en mensenrechten door een autoritair regime van een kernwapenmogendheid en de dreiging van een ander vergelijkbaar regime tegen Taiwan met vergelijkbare waarden, een mede daardoor versnelde energiecrisis tegen de achtergrond van een in klimaatrampen escalerende stijging van temperaturen, extreme neerslag én droogte, dramatische afname van biodiversiteit en vervuiling van bodem, hydrosfeer en atmosfeer, én een toenemende kans op besmettelijke en dodelijke zoönoses die epidemieën en pandemieën veroorzaken.

Armoede groeit, evenals de rijkdom: tweedeling

De armoede dreigt enorm te exploderen met ruim 1,3 miljoen huishoudens in armoede.

Lees verder

Notities en plannen

Door: Gerard Bosman

“Op de recente digitale vergaderingen van Linksom! in de PvdA zijn een aantal notities besproken en vastgesteld.

Dit betreft in de eerste plaats onze plannen voor komend jaar: Bijeenkomsten Linksom!

Het doorgaan van de bijeenkomsten is afhankelijk van voldoende mensen die een bijeenkomst willen voorbereiden (tenminste drie per bijeenkomst).

Wil je daarover meedenken en bij meehelpen? Geef je op bij onze secretaris: bert.veenstra@outlook.com

Schaduwkabinet

Voorts is er een notitie vastgesteld over de invulling van een schaduwkabinet.

Deze is aan Lilianne Ploumen toegestuurd met het verzoek om een gesprek hierover.

Op het moment van vaststelling was het onlangs gepubliceerde ‘Progressief oppositieakkoord‘ van de Tweede Kamerfracties van PvdA en GL nog niet bekend.

We zullen dat uiteraard bij ons gesprek betrekken en werken nog aan een reactie daarop.

Bij het gesprek met Lilianne Ploumen willen we ook spreken over het toeslagenschandaal. Dit is daarover onze inbreng.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Vervolgens zijn er vijf notities vastgesteld ten behoeve van een gesprek met Gijs van Dijk, woordvoerder SZW in onze Tweede Kamerfractie.

Dit betreft:

Heb je opmerkingen of vragen of deze notities? We horen het graag!”

LIV en rechtvaardigheid?


 
 
 
Door: Marijke van der Schoor

Tijdens de vorige economische crisis verloren veel mensen zoals jij en ik hun baan en zij kwamen daarna weer moeilijk terug op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven werd door de overheid gestimuleerd om mensen voor een laag salaris van max.125% van het minimumloon aan te nemen. Dit ongeacht de duur en vorm van hun arbeidscontract. Daar zit nu precies het probleem.

De LIV
Een tijdelijk of vast contract, 1 jaar of onbeperkt, nul-urencontract, alles mocht zolang ze maar minimaal 24 uur per week werkten en verzekerd waren. Deze Lage-Inkomsten-Voordeel-regeling, kortweg LIV, bestaat sinds 1 januari 2017. Er zit daarbij geen beperking aan de ervaring of deskundigheid van de werknemer of hoe lang ze al bij het bedrijf werken.
De werkgever vraagt de LIV aan per personeelslid die hiervoor in aanmerking komt. Het UWV controleert het salaris en de Belastingdienst betaalt automatisch uit aan de werkgever aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. Dit kon voor een werkgever oplopen tot € 2.000,- per jaar per werknemer. Vooral grootwinkelbedrijven en fastfoodketens maken gebruik van deze regeling. Per 1 januari 2020 is de maximale vergoeding € 1.000,- per personeelslid.
Lees verder