PvdA en GL

Door: Tom van Doormaal

Kan de sociaaldemocratie worden weg gedaan in een nieuwe combinatie van linkse politieke stromingen en sentimenten? Alles kan, maar is het ook wenselijk?

Met die vragen zette ik me aan de elektronische weergave van een avond met partijgenoten en Groen Linksers, onder de bezielende aanvoering van Attje Kuiken en Jesse Klaver. Er stonden wel mensen met een boodschap en met intenties. Het leek wel wat op leiderschap. De sfeer was monter, al waren er ook kritische kanttekeningen.

Het gesprek vond ik wat minder goed gaan. Er was vrijwel geen structuur, de vragen uit de zaal waren leidend. Er was wel een moderator, maar die had geen inhoud toe te voegen. Dat kan een bewuste keuze zijn. Maar waarover gaat het dan?

Lees verder
Advertentie

Vijftien linkse thema’s

15

Door: Tom van Doormaal

Op zich is het prima dat links probeert samen te werken. Maar de taal zou een slagje helderder mogen. Achter het cijfer staat het thema en doelstelling uit het oppositieakkoord: in cursief enkele vragen en bedenkingen. In vet vervolgens een richting of keuze van mij. Het kan een bijdrage zijn voor een verfijning of uitwerking.

  1. We laten een schone en leefbare planeet achter voor onze kinderen. Doelstelling 2030: We halen de doelstelling van Parijs en beperken de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5 graad.

Daarmee is de wereld het vrijwel eens. Uiteraard maakt een halve graad verschil, maar de sturing van het resultaat is geen kwestie van fijnregeling. Dat overkomt ons. Als we een beetje in de buurt komen, mogen we blij zijn. Kortom: wat is er links, behalve dat je iets meer je best zult doen?

Onze partijen zouden zich meer moeten bekommeren over echte prestaties die te leveren zijn in ons land, ondanks de internationale onzekerheden.

Lees verder

Waarom sociaaldemocraten een rode streep moeten trekken

Door: Fetse Visser

Onder het mom van ‘een broedende kip moet je niet storen’, is vanuit de partij de communicatie over de formatie volledig stil gevallen. Maar de berichten uit de media geven aanleiding tot grote zorg. We worden samen met GroenLinks een formatie ingerommeld met drie grotere, neoliberale partijen. Met een premier-kandidaat die als belangrijkste competentie liegen en bedriegen op zijn CV heeft staan. Dit kan het definitieve einde betekenen van de sociaaldemocratie. De leden moeten ingrijpen.

Het ging de goede kant op met de PvdA. Lodewijk Asscher pakte met zorg en geduld de ideologische veren weer op. En voerde effectief een ideologisch gedreven oppositie. De partij ging de verkiezingen in met het meest linkse verkiezingsprogramma sinds enkele decennia. Het resultaat van de verkiezingen viel weliswaar tegen, maar daar zijn logische verklaringen voor te vinden. Met stug doorgaan en doorbouwen op de ingeslagen weg is er best een kans op een wederopstanding van de sociaaldemocratie.

Tot zover het goede nieuws.

Want het begint er sterk op te lijken dat de partij weinig geleerd heeft van fouten uit het verleden. Als het erop aan komt lijkt de macht een grotere aantrekkingskracht op de partijtop te hebben dan idealen.

In plaats van ‘hard to get’ spelen lijken Lilianne Ploumen en Jesse Klaver inmiddels bijna te smeken of ze mee mogen doen aan de formatie. Alles wordt hiervoor uit de kast getrokken. Vooral met voorstellen die de invloed in de onderhandelingen en in een toekomstig kabinet minimaliseren. Bijvoorbeeld door met één onderhandelingsteam op te treden. Of zelfs na de vorming van het kabinet als één partij te opereren, met minder kabinetsleden en inhoudelijke invloed tot gevolg. Dit allemaal om tegemoet te komen aan de zorgen over ‘stabiliteit’ van Rutte en Hoekstra. Alles voor de macht.

Lees verder

Een minderheidskabinet over links

Door: Gerard Bosman

De VVD en zijn leider, Marc Rutte, gijzelt nog steeds de kabinetsformatie. Hij weigert plaats te maken na een motie van wantrouwen van de gehele oppositie en een motie van afkeuring van zijn huidige coalitiegenoten. In het debat over het eindverslag van de informateur Herman Tjeenk Willink liet hij weten niet met andere voorstellen voor een andere bestuurlijke praktijk te komen dan hij de avond daarvoor bij Nieuwsuur had gepresenteerd, op zichzelf al een nieuwe middelvinger naar de Kamer. Na het gesprek met de nieuwe informateur Mariëtte Hamer liet hij opnieuw weten dat er van hem geen andere voorstellen te verwachten zijn. Rutte toont geen enkele empathie voor de slachtoffers van zijn beleid en laat te pas en vooral te onpas weten vooral trots te zijn op de vernietiging van onze verzorgingsstaat en onze democratische rechtsstaat, die onder zijn leiding voortvarend is uitgevoerd. Vlak na de aanname van de motie Klaver/Ploumen over onder meer de versterking van de rechtsbescherming en de toegang tot het recht, stuurde zijn VVD-minister Sander Dekker een brief aan de Kamer waarin hij vasthoudt aan zijn plannen voor verdere ontmanteling van de rechtsbijstand.

Hoeveel middelvingers tegen de Kamer en de burger hebben we nodig om te concluderen dat er teveel is gebeurd om nog opnieuw met Rutte in zee te gaan? Welke prachtige inhoudelijke concessies er ook losgepeuterd kunnen worden van de VVD, ik zie niet op welke wijze onze partij nog geloofwaardig aan een kabinet onder zijn leiding deel kan nemen. Onze partij is nog steeds niet hersteld van het vorige dramatische avontuur met hem, en opnieuw met hem nu in zee gaan, terwijl onze eigen politiek leider wel de ultieme consequentie getrokken heeft uit het toeslagenschandaal, zou wel eens het definitieve einde van onze partij kunnen inluiden. Het mantra van Ploumen en Klaver dat men eerst over de inhoud wil praten mag niet impliceren dat we toch weer in een kabinet onder leiding van Rutte ingerommeld worden. Gelukkig heeft ook Lilianne Ploumen duidelijk aangegeven dat zijn voorstellen volstrekt ‘ondermaats’ waren om het herstel van vertrouwen te komen. Ze legt de bal bij Rutte – maar hij wil niet bewegen, althans niet de goede kant op. Integendeel, hij beweegt de verkeerde kant op. Dan wordt het tijd om duidelijker te zijn, Rutte verstaat geen halve boodschappen – Rutte heeft het zelf onmogelijk gemaakt om het vertrouwen nog te doen herstellen.

Lees verder

Motie voor linkse samenwerking


 
 
 
Door: Chris Peeters
 
Op de ledenkamer heeft Michiel Hardon een motie gepubliceerd over een links stembusakkoord:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/183-samenwerking-pvda-en-groen-links-voor-progressieve-regering-na-17-maart

Ik roep alle leden van Linksom op deze motie te ondersteunen!

Het is belangrijk dat we de kiezers een perspectief bieden op een krachtige
linkse inbreng in de volgende regering. Een hechte samenwerking tussen de
PvdA en GroenLinks kan voorkomen dat het weer rechts met een links
rafelrandje wordt.