Repositorium

In de lopende discussies wordt er regelmatig verwezen naar eerdere veranderpogingen bij de Partij van de Arbeid en/of de bijbehorende documenten. We noemen o.a. Van Waarde, Bewogen beweging, Nieuw Links, Schuivende panelen, Een partij om te kiezen, De bakens verzetten, Niet Nix, Sambal, Linkse Vernieuwing, Rooie Veren, De kaasstolp aan diggelen, Onder een gesloten dak groeit geen gras, Werkgroep Dijksma, Ledendemocratie, De scherven opgeveegd, e.v.a.

Daarnaast zijn er momenteel, naast het concept manifest ‘Met Vertrouwen Linksom!’, zowel meerdere oudere als vrij recente stukken in omloop. Stukken met analyses. Stukken met plannen. Stukken die oproepen tot verandering binnen de PvdA. Plannen en besluiten die niet altijd uitgevoerd zijn. Ook de vele analyses van de verkiezingsnederlagen van de PvdA en de neergang van de sociaaldemocratie mogen niet onvermeld blijven.

Al deze stukken werden echter steeds slechter toegankelijk en dreigen, mede daardoor, te veel uit het collectief geheugen van PvdA-leden en haar sympathisanten te verdwijnen. Te vaak dreigt de geschiedenis zich te herhalen en/of worden fouten opnieuw gemaakt. Daarom kunt u hier rijkelijk materiaal over mogelijke oorzaken van en oplossingen voor de neergang van de PvdA vinden.

Voor aanvullingen houden wij ons ten zeerste aanbevolen!

Selbstkritik, rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und Lebenslicht der proletarischen Bewegung. Rosa Luxemburg

De documenten zijn meestal in het Portable Document Format, of kortweg pdf opgeslagen. U kunt deze met een van de volgende leesprogramma’s lezen (Wiki, pdf readers/viewers, engelstalig):
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software

Es hat keinen Sinn, eine Mehrheit für die Sozialdemokraten zu erringen, wenn der Preis dafür ist, kein Sozialdemokrat mehr zu sein. Willy Brandt

Hieronder een bloemlezing van deze documenten:


PvdA_Resolutie van Waarde

Rapport Commissie Melkert – De Bakens Verzetten

PvdA – Commissie Hamming – Politiek van waarde

Bewogen Beweging

POLITIEK à LA CARTE

PvdA – Commissie Vreeman: De scherven opgeveegd

PvdA – Partijbestuur: Reactie rapport commissie Vreeman

Rapport-Evaluatiecommissie-PvdA-Den_Haag

Rapport Commissie Melkert Kernrapport

De kaasstolp aan diggelen

Bruggen slaan. Regeerakkoord_VVD – PvdA 29 oktober 2012

PvdA-rapport. Samen sterk naar 2018

Tussen Leden en Leiders

Resolutie ledendemocratie

PvdA – Werkgroep ledendemocratie. De leden zijn de baas

PvdA – Samenvatting voorstellen ledendemocratie

Evaluatie en advies werkgroep Ledendemocratie, februari 2020

PvdA – Werkgroep Dijksma: Brief aan de leden over uitslag verkiezingen

Onder een gesloten dak groeit geen gras

Tien over rood

PvdA_De Leidende Burger

Pamflet – Eenvoud en Daadkracht

De Derde Weg Voorbij

IN HET BELANG VAN DE PARTIJ

De toetsing – Partijvernieuwing in Ned

Gerrit Voerman – De klempositie van politieke partijen

De 10 duivelse dilemma’s van Diederik Samsom

Werk maken van werk

PvdA_verkiezingsprogramma

PvdA Beginselmanifest

PvdA Verkiezingsprogramma Europa

Blauwe boekje Kinderrechtenverdrag

DE STEM DES VOLKS – Ledenonderzoek en de vernieuwing van de PvdA

Organisatie en Democratie – Bart Tromp

Evaluatierapport campagne GR 2014 PvdA 020

Bijlage resultaten ledenpanel evaluatie verkiezingscampagne GR2014

PvdA Projectgroep Wonen – Goed wonen

PvdA Projectgroep Verzorgingsstaat – Wet van Wederkerigheid

PvdA Samsom Initiatiefnota Duurzaam energiebeleid

Resolutie Arbeid en Participatie – PvdA_partijbestuur

Woltring – De erfenis van het neoliberalisme

PvdA – Enschede ombudsteam manifest 2014

Neoliberale nachtmerrie

Paul Kalma – Het reëel bestaande neoliberalisme

Hervat de vrijheidsstrijd

Merijn Oudenampsen en Dylan van Rijsbergen – De moed om onbescheiden te zijn

Pim Paulusma – Tijd voor conflict

matthijs_rooduijn_-_de_linkse_kiezer_wil_meer_gelijkheid_0

woltring_de_erfenis_van_het_neoliberalisme

neoliberale_nachtmerrie

kalma_-_politiek_als_cultuurstrijd

kalma_-_culturalisering_van_de_politiek

ron_meyer_-_brief_aan_diederik_samsom

2007_Gerrit Voerman – Ten strijde tegen de eigen geest

wout_cornelissen_-_van_rutte_i_naar_rutte_ii

Flyer Rooieveren

Manifest Rooieveren

Nieuwsbrief Rooieveren 4

RB Motie 2 – RooieVeren

DE ONDERGANG VAN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE – Ruud Koole

De staat van de democratie – WRR

PvdA Partijbestuur – Reactie rapport commissie Vreeman

EEN LEDENVERENIGING MET PIT!

Organisatie en Democratie – Bart Tromp

Rode Canon Niet Nix

Verloren slag – De PvdA en de verkiezingen van november 2006

Van smalle marges

Monika Sie Dhian Ho – Het dispuut over democratie overbruggen we de kloof – sd2010_7_8

Samen voor de toekomst

PvdA – De toekomst is van iedereen – 1986

Idee_1997_06_p04_Varkevisser

PR 11-001 Artikelen PR januari 2011

pels_dick_splits_de_pvda_sd2009_6

Opening van zaken

Inzake beginselen van de Partij van de Arbeid – hajer_maarten_minderhout_willem_tromp_bart_bordewijk_paul_inzake_beginselen_van_de_pvda_sd2004_7_8

Scenario’s voor toekomst van politieke partijen

Verslag_reuring_op_111105_in_rotterdam

keerpunt 1972

VTK_2003_manifest_pvda_Voor verantwoordelijkheid respect en solidariteit

Manifest van de Oude Socialisten

Rotterdams_ouderen_manifest

De vierde weg – Een Manifest

1991_jaarboek_democratisch_socialisme_nr_12

Toekomst van de sociaaldemocratie een wenkend perspectief

De identiteitscrisis van de PvdA – Wanhopig op zoek naar beginselen

Het ritueel van de vernieuwing

jaarboek_24 – Politieke partijen op drift

Op jacht naar kiezerswinst schaft PvdA democratie af – Bart Tromp

Partijhervorming – Bart Tromp

Tromp wil eind aan applausmachine – De basis van de partij staat op instorten

Noodzakelijk Links

Epiloog Noodzakelijk Links

POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT-SenD_2000_12_p554_Mair

De verkiezingsuitslag en wat ons te doen staat – Adri Duivesteijn

PvdA staat met transactie-denken haar eigen waarden in de weg.
Een essay voor de leden van de PvdA – Adri Duivesteijn

Aanbiedingsbrief essay aan PvdA-voorzitter Hans Spekman – Adri Duivesteijn

Pamflet – Burchtstraatgroep Nijmegen

Het positief pamflet – Wimar Bolhuis

Socialisme en Democratie_3-Binding-v21

Pamflet Vijf voor rood (2016)

Brief Vijf voor rood (2016)

pvda-enschede-ombudsteam-manifest-2014

pvda-enschede-brief-manifest-ombudsteam-tweede-kamer

De PvdA Fryslân en de toekomst van het Rode Noorden. Samen sterk naar 2018!

Ruud Koole – Lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing (2016)

Het rode boekje van de Partij van de Arbeid

De revolutie der buitengeslotenen

Een tienpuntenplan

Manifest Rood als je hart

Infrastructuur communicatie PvdA

Manifest Vrij Links

Integriteit en Erecode Een debat dat nooit eindigt

Positief voorwaarts – Partijbestuur PvdA september 2018

Schuivende Panelen

Macht en tegenmacht in de Partij van de Arbeid

Het RoodGroene Manifest

Manifest / essay – De solidaire samenleving opnieuw uitvinden

PvdA advies – van Dam – 210917

 

Advertentie