De Nieuwe Wijkaanpak

wijkaanpak_01
 
Door: Louis Plas

De Sociale Wijkaanpak is in deze Kabinetsperiode landelijk uit het oog verloren. De gemeenten doen hun best, maar het moet vaak met heel beperkte middelen en ook is het ieder voor zich. Zo gaat de samenhang in de aanpak tussen wonen, weten, werken, welzijn, zorg en identiteit teveel verloren. Met de wijken gaat het deels beter, maar deels ook niet. De problemen zijn nog steeds ernstig.

Linksom! heeft daarom een plan om de samenhang te herstellen. Een nieuw elan in de wijken ontstaat alleen, als Rijk en Gemeenten middels betere structuren gaan investeren en samenwerken. Linksom! doet een klemmend beroep op een komend Kabinet om een Nationaal Programma Wijkaanpak tot haar prioriteit te maken.

Het plan vindt u hier: De Nieuwe Wijkaanpak
 

 
Lees verder

Bloeiende landschappen

fraccat_01
Door: Tom van Doormaal

Wat betekent politieke retoriek? Is Nederland echt uit de crisis? Gaat het beter met de economie? De politiek praat er twee dagen over, maar als de meerderheid tot “zal wel” concludeert gaat men over tot de orde van de dag.

Mag ik vragen wat nu waar is?  Tom Poes meende namens Marten Toonder: “De waarheid is alleen maar nuttig voor de wetenschap; de rest van de wereld doet het altijd zonder.”

Politieke waarheden

De vragen worden er voor de kiezer alleen maar klemmender van. Is een groei van minder dan 2% reden tot juichen? En hoeveel daarvan komt door technologische innovatie, hoeveel door het uitwonen van de aarde? Is de hoge werkloosheid een vervelend detail van het economisch beleid of meer dan dat? Is het economische en politieke perspectief in de EU niet ronduit bedreigend? Kunnen we vooruit met de euro, de ECB? Is de druk van de vluchtelingenproblematiek houdbaar?

Helmuth Kohl beloofde zijn kiezers “bloeiende landschappen” na de hereniging met de DDR; vandaar de kop boven dit stuk. De werkelijkheid was achterstand en verwaarlozing wegwerken, een mentale strijd tegen de “muur in de kop”. En nog steeds: ook Duitsland, economische locomotief of niet, toont maar uitermate beperkte cijfers; groei wel, maar vooral door Chinese vraag naar Audi’s en VW’s. En de kans dat Angela Merkel vervangen moet worden door mevrouw Kelly van AfD is groot.

Rutte en Dijsselbloem tonen zich zelfvoldaan. Diederik Samsom vindt het uit de crisis komen een resultaat van de VVD-PvdA coalitie en wil ‘doorknokken’. Ik respecteer die houding zeer, maar wat brengt hij er voor mee? Hij zou inhoudelijk een programma moeten hebben, een aansprekende strategie en een geïnspireerde achterban. Maar op die punten heeft Samsom (noch zijn partij) zich onderscheiden. Wat niet is kan nog komen, maar waardoor ben ik somber gestemd?
Lees verder

Tegenstellingen

verandering_01

Door: Jan Wijma

‘Er is hard gewerkt de laatste vier jaar’, zo laat Diederik Samsom weten in de Algemene Politieke Beschouwingen.

Op zichzelf stelt dat helemaal niets voor want in mijn beleving lijken dat er meer te doen! Het gene dat telt is toch het resultaat van de inzet. Een druk doende kok mag zich dan in het zweet werken, maar als hij zijn tafelgasten een smakeloze hap voorschotelt is al zijn arbeid voor noppes geweest. Hoezeer de keukenmeester ook zwoegde, een compliment zit er niet in. Veel belangrijker dan hard te werken is het om verstandig bezig zijn. Dat zou ook de PvdA moeten inzien.

Oké, in 2012 heeft de PvdA zich niet bezondigd aan beloften zoals Mark Rutte dat heeft gedaan. Maar een spaarzaam woordgebruik gecombineerd met een juiste strategie kan slim doch evenzeer verraderlijk zijn. Door de onvergetelijke uitspraken van Diederik Samsom: ‘rechts rot beleid’ en ‘het eerlijke verhaal’ lieten vele mensen zich verleiden in september 2012 PvdA te stemmen. Om kort te gaan, tegen de wil van velen nam de exponent van het ‘verafschuwde rechtse’ beleid, Mark Rutte, toch opnieuw zijn intrek in het torentje. Hij kreeg er nog een schildknaap bij, ene Samsom!
Lees verder

De nieuwe Wijkaanpak

samenleving_01
 
Door: Louis Plas

Een Nationaal Programma voor Verheffing en Verbinding
Discussie versie, september 2016

De sociale wijkaanpak van eind 20 ste eeuw in Nederland is niet af. Een nieuw elan in de wijken kan alleen met precies wat nu nodig is. Dat lukt alleen als Rijk en Gemeenten gaan samenwerken.

Historie

“Sociale Vernieuwing” was de term, waarmee het Kabinet Lubbers – Kok voor het eerst in Nederland de gemeenten in staat stelde om een lokaal sociaal beleid te voeren in de volkswijken, die meer aandacht nodig hadden. Stadsvernieuwing werd gekoppeld aan wijkbeheer, voor schoon, heel en veilig. Voorlopers van de Melkert Banen werden uitgeprobeerd. Buurtteams gingen overleggen over probleemgevallen in de wijk. Wijkfeesten werden meer gericht op sociale ontmoeting.
Het beleid werd voortgezet als Grote Steden Beleid. Investeringen in infrastructuur leidden tot het opknappen van oude winkelcentra. De woningvoorraad werd grootschalig verbeterd. Veiligheid kreeg een zwaarder accent. En er kwamen “monitors” voor het meten van wat bewoners er van vonden.
Hernieuwde invloed van de PvdA in de Regering leidde daarna tot de Wijkaanpak. De “Vogelaar Wijken” zouden de kroon op het werk worden. Maar dat gebeurde niet. Vogelaar moest weg. Tegenstellingen tussen groepen gevestigden en nieuwkomers verdiepten zich alleen maar. De PVV maakte het “Multi Culti beleid” belachelijk.
De Wijkaanpak is niet af. We kijken, wat er wel en niet is bereikt. En we doen een oproep tot een nieuw elan.
Lees verder

Politieke vernieuwing en burgerschap

prise_de_la_bastille_01

Door: Tom van Doormaal

 

Nakende verkiezingen geven vaak verwarrende verschijnselen te zien. De kiezer wordt ineens bediend, maar of je daar gelukkig van moet worden is de vraag. Tom van Doormaal verbindt de Nederlandse verschijnselen aan indrukken uit Frankrijk.

Stippen of rondjes

In “Free Speech”, een boek van een Brits historicus, lees ik de term robust burgerschap en plotseling vallen allerlei belevenissen op hun plek. Wat zei Mark Rutte ook alweer in Zomergasten? Iets over dat discussies mochten schuren. Zonder wrijving geen glans, is het cliché dat dan bij mij opkomt. Ik ben niet voor zoetsappigheid, maar de grens naar verruwing is dun. Maar inhoud zou helpen: desgevraagd moest Nederland in Rutte 3 verbazend hoog komen op allerlei “lijstjes”. Dat is geen stip op de horizon, maar slechts een rondje, met een gapende leegte.

Ik kon dit landje even niet meer verdragen en koos voor een weekje Frankrijk, waar F. Hollande zijn best doet kiezers te trekken, maar hij staat er even miserabel voor als de PvdA hier. Op 8 september riep hij: “Frankrijk is meer dan een identiteit, het is een idee, een project, een ambitie.” Dat vindt Le Monde mooie retoriek, maar het is ook een heilige uitdaging daar nu eens inhoud aan te geven (Le Monde, editorial, p. 20, 10 september). Het lijkt net zo’n leeg rondje als dat van Rutte.

Frankrijk is geteisterd door bloedige aanslagen, dus dat Hollande het veel over de Islam heeft, maakt hem nog geen Franse Wilders. Kan Frankrijk zoveel mensen me een andere religie opnemen? Ja, zegt Hollande Merkel na, duidelijk ja. “Niets in de ‘laïcité’ verzet zich tegen het praktiseren van de Islam in Frankrijk, mits – en dat is een essentieel punt –  dat het geloof zich conformeert aan de wet.”
Lees verder

Marith Volp geeft misleidende informatie over wet die wel degelijk medisch beroepsgeheim aantast

Marith Volp heeft als woordvoerder van de PvdA Tweede Kamerfractie bij een wet die de fraude in de zorg moet aanpakken voor een wet gestemd die het medisch beroepsgeheim aantast. Wat nog erger is, ze ontkent het glashard (zie: pvda.nl) en beschuldigd via twitter alle critici die het niet met haar eens zijn van dat die een hoax doen, bedrog dus. De pot verwijt hier de ketel dat hij zwart ziet, inktzwart. Onderstaande reactie werd door de PvdA geweigerd, zonder toelichting. Zo gaat de PvdA dus om met critici en feiten.

Wat zijn de feiten. Wat klopt is dat de schending van het medisch beroepsgeheim volgens het wetsvoorstel alleen mag als ultimum remedium, na en uitgebreide procedure (stappenplan). Wat niet klopt is dat Volp stelt dat het alleen maar mag door een onafhankelijk arts. De wet laat de mogelijkheid open dat een voor fraudebestrijding door de zorgverzekeraar ingehuurde arts dat delegeert, aan personeel dat niet arts is. Dat mag de dokter in zijn huisartsenpraktijk ook doen, maar dan is dat personeel ook gehouden aan de vertrouwelijkheidsplicht. En de informatie mag alleen voor medische doeleinden gebruikt worden. De onafhankelijkheid is niet gegarandeerd omdat de ingehuurde arts en zijn personeel niet daar aan gehouden zijn, sterker nog, ze zitten daar te kijken met een heel ander doel. De aldus verkregen vertrouwelijke medische informatie kan vervolgens ook voor andere doelen (marketing, risicoselectie, etc.) gebruikt worden. Nergens is geborgd dat dit niet kan. Een amendement van de oppositie waarin werd voorgesteld om het altijd door een onafhankelijke arts te laten doen, is juist door de PvdA verworpen. Waar Volp stelt dat de wet dat nu regelt, heeft zij juist daartegen gestemd.

Dan stelt Volp dat de patiënt altijd geïnformeerd wordt als zijn dossier wordt ingezien. Ja, dat klopt, maar achteraf (na maximaal drie maanden). Een amendement van de oppositie om dat vooraf te doen is wederom door de PvdA geweigerd.

Volp beroept zich op twee amendementen die ze heeft ingediend. Die regelen echter alleen maar dat de Tweede Kamer bij de uitwerking van het stappenplan betrokken wordt. Maar nergens wordt het medisch beroepsgeheim geborgd.
Lees verder

Innovatie in de politiek

stucture_01

Door: Tom van Doormaal

 

Ooit wilde Hans van Mierlo dat het oude bestel zou ontploffen. Het D66 programma vertoont die ambitie niet echt meer. Ik wil er over schrijven als ik die 200 pagina’s gelezen heb. Maar nu de programma’s voor de komende verkiezingen beginnen rond te zingen, heb ik een probleem met het woord vernieuwing, ook wel hervorming. Wat is dat toch en waarom zijn VVD en PvdA zo trots op hun hervormingen? En ook: is het A-viertje van de PVV innoverende politiek?

Protocollen en gelijkheid

Onze wereld is gevuld met protocollen en managementafspraken. De uitvoerder legt verantwoording af aan de hoger geplaatste, die zichzelf daarvoor vorstelijk laat belonen. Dat schept een breed gespreide hindermacht in de samenleving en het gevolg daarvan is stagnatie.

Gebeurt er dan niets? Dat valt nog mee. Werkende systemen worden vaak gekenmerkt door het verraad der klerken, mensen die inzien dat het letterlijk naleven van opgelegde normen en verplichtingen niet werkt. Die mensen zoek je dus als je ambitie hebt iets te bereiken. Samen probeer je dan het verraad jegens de systeemeisen vorm te geven. Een enkeling komt verder dan deze guerrilla.

De radicale breuk met het systeem komt van Jos de Blok en Buurtzorg: laat vakmensen gewoon hun werk doen, zorg voor zelfsturende teams, weg met de gebakken lucht. Bijzonder is dat die breuk kon ontstaan en dat Buurtzorg inmiddels een succesvol concept is geworden. F. Laloux schrijft er over. Ook de Correspondent ( Rutger Bregman) verbaast zich en prijst hem.

Mark Rutte wil van ons land weer een gidsland maken, zo meldt hij in Zomergasten. Misschien zouden we een eind kunnen komen met die ambitie, maar de geharnaste neiging om alles ingewikkeld te maken, wordt door die ambitie niet weggewerkt. We willen wel normen, we willen wel gelijkheid en standaarden, we willen voor elk probleem en elk belang maatwerk; en nog eerlijk ook. En dat moet allemaal de zegen van het parlement hebben
Lees verder