De goedwillenden en de technocraten

mandala_01
Door: Tom van Doormaal

Mooie betogen van mensen van goede wil: Jan Terlouw over het sociale vertrouwen en de aarde, Monica Sie Dhian Ho, geïnterviewd door Marc Chavannes bij de Correspondent, over het moeizame functioneren van de politiek. Wie is bezorgd over de kwaliteit in het publieke domein? De kwaliteit van het bestuur? De kwaliteit van het openbaar debat?

Wat ontbreekt aan de betogen van de goedwillenden? Nogal wat: het onderscheid tussen politiek en bestuur bijvoorbeeld. Of de erkenning van de beperkte rol voor de politiek. Die wordt nogal beperkt door de kracht van de ambtelijke bureaucratie, de Beambtenherrschaft noemde Weber het..

Het is niet moeilijk je op te winden over mentale verandering, maar hoe bereik je echt iets? Jon Stewart zegt: “They don’t give a flying fuck about governance, they care about campaigns and that’s where the fun is for them. That’s devastating. And not only is it devastating news-wise, it’s devastating to all of us.” Niet enkel het parlement is nep, zoals Wilders zei, het nieuws is nep, het openbaar debat is nep. Maar waarom?

Wie regeert?

Er is geen serieus verhaal over hoe het systeem in elkaar steekt en wat we fout doen. Ik denk dan aan politiek sociologen. Politiek is ‘boven’, want gaat over doelen, bestuur is ‘onder’, want gaat over (toepassing van) middelen.

Dat moet uit elkaar worden gehouden, want meningsverschillen moet je hebben over doelen, de toepassing van middelen is techniek. “Politiek is helemaal beleid geworden. Beleid komt neer op de omzichtige regeling van ieders stoffelijke zekerheden en verworven rechten,” schrijft Jos de Beus ruim 15 jaar geleden. Een coalitie van meer partijen “heerst met alle politieke machten samen en niet enkel in wisselwerking met de wetgevende en de rechterlijke macht. Het centrum van de politiek wordt uitgebreid met ambtenaren, georganiseerde belangen, massamedia en publieke opinie.—De grenzen tussen debat, besluitvorming en uitvoering vervagen.”(Een primaat van politiek, UvA, 2001, p.22)
Lees verder

Verkiezingen over ons systeem

system_03
Door: Tom van Doormaal

Trump heeft gewonnen, Teutoonse wansmaak, grillige standpunten en eclectische omgang met de werkelijkheid maken het angstig naar onze Europese verkiezingen te kijken. Ik hoopte op zijn leiderschap en discipline bij de partijen, maar de voortekens wijzen daar niet op: geruzie over benoemingen van extremisten. “Do not compromise” zeggen de tegenstanders daarvan. Griezelig…
Lees verder

Werelden van verschil

arbeider_01
Door: Jan Wijma

Het geluk van een langdurig leerproces was mij niet beschoren. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat een bekroonde vakopleiding toegang verschafte tot de maakindustrie. Toen al een bron van inkomsten waarvoor weinig waardering bestond. Na een turbulent arbeidsbestaan geniet ik eindelijk van mijn pensioen. Weliswaar is de financiële voorziening niet overmatig en kent deze uitkering nauwelijks een opwaartse beweging. Hoewel ik me altijd hoedde voor buitensporigheden lijken vooral de ambitieuze jongeren zich bedreigd te voelen door mijn bestaan. In hun beleving ben ik nauwelijks meer dan een kostenpost en daarnaast pleeg ik een aanslag op het toekomstig welzijn van de talentvolle jongetjes en meisjes. Volgens de hoogopgeleide wijsbekken ben ik nog net in staat mantelzorger te zijn en per regelmaat te rollebollen met de kleinkinderen. Maar dan houd het wel op. Nochtans ondervind ik gelukkig geen steun van een rollator en woon ik met mijn levenslustige echtgenote in een mooi huis, waarvan het profijt ooit verdeeld zal worden onder de nakomelingen. Veel van het verleden laat me nooit los, hoeft ook niet, want naast de soberheid ervan heeft het me veel geleerd. Maar ik moet in deze wereld wel op mijn hoede zijn.
Lees verder

Linksom! op landelijke aftrap Nationaal Zorgfonds

logo_nationaal_zorgfonds_left
Op zaterdag 26 november vindt in Den Haag op het Spuiplein, vanaf 12:00 uur tot 13.45 uur, de Landelijke Aftrap van het Nationaal Zorgfonds plaats.

Ook Linksom! zal daar aanwezig zijn. Namens Linksom! zal Gerard Bosman op de manifestatie van het Nationaal Zorgfonds spreken.

Meer weten? Je alvast aanmelden? Meerijden met een speciale bus naar Den Haag? Kijk op: https://nationaalzorgfonds.nl/26-november

Bijeenkomst Linksom! met Hans Spekman

logo_linksom_320px_free_02
Vrijdagavond 22 november 2016 is er om 19.30 uur weer een Linksom-bijeenkomst met deze maal als speciale gast Hans Spekman.

We praten dan over de gevolgde procedure voor het lijsttrekkerschap, maar willen vooral ook vooruitkijken: Hoe kan ons geluid binnen de partij beter tot zijn recht komen? Hoe gaan we verder met Linksom?

Locatie:
PvdA partijkantoor Rotterdam
Willem Smalthof 95,
3031 NM Rotterdam.

Trots als merkwaardig nieuw beginsel

roos_05
Door: Louis Plas

Linksommers en andere lezers!

Het nieuwe patriotisme laat ook de PvdA niet onberoerd.
Rechtvaardigheid en solidariteit, daar ging het om. Maar nu gaat het opeens over trots.

Asscher in NRC 14-10 2016: “Nederland moet juist Nederland worden. Een land waar iedereen trots op kan zijn. Waar iedereen een kans heeft om vooruit te komen. Een land dat hetzelfde blijft door met de tijd mee te gaan. Progressief patriotisme noem ik dat. Trots op Nederland en principieel tegen racisme en uitsluiting.” Trots als doelstelling dus. Verdonk zou er warm van worden.

Nederland als rots in de branding. Straks na verkiezingen weer diezelfde rots graag terug, dat is het doel. Maar Simon en Garfunkel zongen al; “I am a Rock. I am an Island. But a Rock feels no pain. And an Island never cries”.

Hoezo Nederland, zonder de rest van de wereld? Hoezo insluiting, alleen binnen de grenzen? Hoezo, trots dan ook op op armoede in Nederland? Wat betekent “trots” eigenlijk? Is er dan iets mee mis?

Ja! Trots hoort niet alleen maar fijn te voelen. Ook al voelen vele mensen dat zo. Trots heeft iets ongenaakbaars. Zelfingenomenheid. Kijk mij eens. Dit kon toch maar, dit lukte toch maar, wat knap toch, van mij of van mijn dierbaren. Zie hoe het van mij afstraalt. Hoera voor mijzelf en voor wie mij lief zijn of voor wie bij mij horen!
Lees verder

Stembusrevoluties

organization_01

Door: Tom van Doormaal

Gaat het nog goed met ons? Eerst hadden we het Brexit referendum, vervolgens een merkwaardige verkiezing van een zekere Trump. Wat de Amerikanen kunnen, gaan wij ook doen, meende Geert Wilders, “hun land terug veroveren”. In Oostenrijk, in Duitsland, in Frankrijk zou een voortzetting van deze golf kunnen plaatsvinden. Kunnen we verklaringen vinden?

Ik hoor en lees er een paar.

De bankiers hadden gestraft moeten worden voor hun aandeel in de crisis.

De heersende machten hebben nooit voldoende aandacht besteed aan de gevolgen van de migratie.

De referenda zorgen niet voor minder, maar voor meer chaos.

De social media hebben geen redactie en dus geen verbinding met de waarheid en normen van zorgvuldigheid in de berichtgeving.

De traditionele mechanismen in onze politiek voldoen niet meer.

Laten we ze eens nader bekijken; het zijn aardige theorietjes.

Bankiers

Dit is een gangbare uitleg van links. Bij marxisten is het economische bewustzijn bepalend voor het maatschappelijk bewustzijn. Sedert de jaren zeventig zijn de inkomens van de hardwerkende mensen vrijwel niet veranderd, terwijl de groei is doorgegaan. Dat schept rancune door relatieve daling.
Lees verder