Regeren is halveren

Door: Tom van Doormaal

Nu de formatie even stil ligt, vraag ik me af: zou ik minister willen zijn? Eerlijk: ik ben blij dat Rutte mijn telefoonnummer niet heeft. Iedereen vreest het lot van de PvdA en dat compliceert alle vrijages. Wat heeft de PvdA niet goed gedaan?

Zijn we de basis van onze geloofsartikelen kwijt geraakt? Denkt de kiezer dat we die geloofsartikelen hebben verraden? Ik blijf er mee bezig. Ik wil graag een samenleving met zorgzame relaties. Maar lukt dat, kan dat wel met onze voorzichtige houding t.o.v. marktwerking?

Kunnen we met overheidsbeleid zorgzame relaties bevorderen en marktprocessen beheersen? Het lijkt mij de hamvraag, waar we het nooit overhebben.

Wonen en de budgetlogica

In het wonen is het beleid de mensen met de laagste inkomens in de goedkoopste woningen te concentreren. Dat geeft de kleinste noodzaak voor huurtoeslag of andere inkomensondersteuning. Helaas, die woningen staan bij elkaar, dus we concentreren mensen met weinig of geen inkomen of werk op bepaalde plekken. Dat was nu net het probleem in de achterstandswijken en de stadsvernieuwing. Concentratie van de laagste inkomens en kansarmen zorgt voor versneld bouwkundig en sociaal verval.

De sociale huurwoning voor de zwaksten, betekent dat het mengen van huur en koop minder voor komt en minder wenselijk wordt. De segregatie versterkt zichzelf.

Maar de beleidsmakers in het wonen redeneren in de richting van efficiënt gebruik van geld; op de korte termijn levert het wat op, maar op de lange termijn komt er grote ellende van. Het is, nog steeds, ook beleid van de PvdA.
Lees verder

Advertenties

De stemming en de formatie


 
 
Door: Tom van Doormaal
 
 
Het politieke klimaat is milder dan het was. “Eén aspect is vrijwel uit onze politiek verdwenen: de woede.” Dat is inderdaad een rake observatie van Tom Jan Meeuws in de NRC van 15 juli. Den Haag is na de verkiezingen niet boos meer. Inmiddels breekt ook voor de formatieonderhandelingen de vakantie aan. Erg urgent lijkt een nieuwe regering niet te zijn.

De NRC haalt politicologen aan die het hebben over de “globalisering van het politieke idee”, wat gemakkelijk vertaald als het “einde van de politiek”. Het is wel vaker beweerd door mijn Amerikaanse collega’s (“The end of ideology”). Soms denk ik ook dat het iets betekent, maar ik denk ook vaak: het is andersom. Juist de chaos en het onideologische gedoe leidt tot nieuwe politisering.

Over woede

Het is een goede observatie: niemand lijkt zich druk te maken over de volstrekte slakkengang van de formatie. Iedereen maakt zich een beetje druk over vrijheid van meningsuiting, maar wie heeft over politieke ideeënvorming? Ook niemand, lijkt het.

Politieke woede verkoopt natuurlijk. De politici moeten kunnen optreden in de media, waartoe ze het best de volkswoede exploiteren. Maar nu maar even niet: het is vakantietijd, mooi weer, de economie trekt aan en de arbeidsmarkt ook. We zijn het niet erg eens met elkaar, maar laten we eerst de kansen gebruiken om geld te verdienen; dat gevoel.

Ik ben benieuwd: Wilders was een in hyperbolen grossierende vulkaan, maar dat gaat niet meer werken. Zijn demonstratie tegen de benoeming van een PvdA-burgemeester van Marokkaanse origine in Arnhem was een vertoninkje. Wanneer krijgt hij in de gaten dat hij een nieuw repertoire nodig heeft? Boos theater werkt nu in elk geval niet.
Lees verder

Politieke vervreemding

Door: Tom van Doormaal

Een fascinerend ego-document is dat van de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis. Hoe zat het ook al weer? Varoufakis had problemen met Jeroen Dijsselbloem: die wilde als voorzitter van de Eurogroep niet steeds hoorcolleges economie van Varoufakis, maar een Griekse regering die braaf deed wat de Troika verlangde. Maar het ging toch over economie?

Na een half jaar was Dijsselbloem wel klaar met de zelfbewuste Griek. Hij vroeg Alexis Tsipras, de Griekse premier, zich van Varoufakis te ontdoen. Mooi beeld: Dijsselbloem wil opstaan en weglopen, maar Varoufakis verspert hem de weg om hem de hand te drukken. Het blijft een ongemakkelijke illustratie van het feit dat ook hoge politiek mensenwerk is, waar karakters een bepalende rol spelen.

In “Adults in the room” schildert Varoufakis vooral het halve jaar dat hij minister was (2015), waarin hij Grexit wist te voorkomen en nieuwe regelingen voor de Grieken tot stand kwamen. In die periode werd ook de rekening voor corruptie en lichtzinnigheid bij de gewone Griek neergelegd. Maar Schäuble en Dijsselbloem hadden zorgen van institutionele en politieke aard. De banken moesten hun geld terug en het voorbeeld van de Grieken moest de lichtzinnigheid afremmen.
Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst met Gijs van Dijk


 
Door: Dick Kalkman
 
 
 
Helaas ontvingen wij, vlak voor de geplande vergadering, van Gijs van Dijk het bericht dat hij niet aanwezig kan zijn alsmede dat hij niet voor een vervanger bleek te kunnen zorgen. De bijeenkomst van de woensdag 19e juli kan en zal daardoor helaas niet doorgaan. De bijeenkomst, over “goed werk” met het Plan voor de Arbeid van Linksom, is verzet naar maandagavond 11 september 2017, 20:00 uur, weer op het partijkantoor te Rotterdam. Inloop 19:30, adres: Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam. Alle PvdA-leden en belangstellenden zijn weer van harte welkom!

Aanstaande woensdag 19 juli, om 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur), organiseert PvdA Linksom! voor PvdA-leden en belangstellenden een bijeenkomst met Tweede Kamerlid en vakbondsbestuurder Gijs van Dijk.

Plaats: PvdA kantoor – Rotterdam, Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam.
Onderwerp: Goed werk met het Plan voor de Arbeid van Linksom!

Over:

– hoe we meer banen kunnen maken, ook voor laaggeschoolden en mensen met een arbeidsbeperking;

– waarom robotisering niet alleen een bedreiging is, maar ook een kans kan zijn;

– wat we extra kunnen doen voor groepen die oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid;

– hoe we het aantal banen eerlijker kunnen verdelen én kunnen zorgen voor een meer ontspannen arbeidsbestel;

– waarom basisbanen en basisuitkeringen een beter idee zijn dan een basisinkomen;

– hoe we de flexibilisering van de arbeidsmarkt wel kunnen terugdringen en voor eerlijk werk kunnen zorgen.

Een samenvatting van het het Plan voor de Arbeid van Linksom! vind u: Hier.

Het complete Plan van de Arbeid en de Solidariteit alsmede andere plannen vindt u: Hier.

Waartoe sociaaldemocratie


 
Door: Tom van Doormaal

Over de rapportage van Paul Depla
 
 
Het proces

Het is geen toeval: op p.22 beschrijft Paul Depla precies het proces van zijn eigen rapport. Hij werd uitgenodigd voor een klusje door de partij, maar een leidend idee, richting gevende vragen of organisatie werden niet bijgeleverd. Een bal werd op het speelveld gegooid en doe maar wat… Paul Depla vindt het terecht niks.

Maar hoe ging het met deze rapportage? Ik herinner me een oproep voor vier bijeenkomsten, verspreid over het land, maar geen agenda, geen richting gevende vragen of stukken. Ik besloot niet te gaan. De PvdA houdt veel van vooraanstaande figuren met vastzittende zendknoppen, dus ik dacht mijn tijd beter te kunnen gebruiken.

Via de gebruikelijke kanalen hoorde ik niets, zelfs geen zondagsbrief over de follow up. Ik las in de krant dat Depla een rapport had geproduceerd. Ik moest me bedienen van Google om het te vinden. Ik vind dat raar. Ik ben een jaar of veertig lid, dus ik neem aan dat de discussie met mij werd beoogd.

Het is een slang, die zijn eigen staart opeet: Depla snapt het in een andere context, maar zijn eigen rapportage heeft het zelfde procesmatige gebrek. Er is geen idee, geen leidende vraag, geen plan hoe verder te handelen. Geen manier ook om de leden die nog over zijn, te benaderen op een wijze die recht doet aan hun clubtrouw.
Lees verder

Reactie op rapport “Op de toekomst”

 

Door: Louis Plas

 

Reactie van de kerngroep van “Linksom in de PvdA” op het rapport van Paul Depla “Op de toekomst” (17-06-2017). Onderwerp: de PvdA na de verkiezingsnederlaag van Maart 2017.

“Ja, er komt van dag tot dag meer kwaliteit in uw bestaan!”

(Vrouw des Huizes spreekt tot haar schoonmaakster Mevrouw de Bruin, 1965, tekst Guus Vleugel).

Linksom!

Linksom! in de PvdA is een sociaaldemocratische ledengroep, zoals Depla zich een netwerk voorstelt.  In zijn ogen dus wat de PvdA in de kern als organisatie moet worden. Maar Linksom! heeft daarbij wel een bekend probleem: 50 Plus, vooral man, wit. Veel zenders in de groep, maar met een slechte ontvangst. Oom Harry bestaat dus echt! Hier is hij dan, echt waar! Oom Harry krijgt nooit gelijk. Volgens Depla is dat overigens geheel zijn eigen schuld. Door zijn slechte gedrag. Maar hij is volgens Depla wel de reden van ons PvdA  verlies. Hoe kan dat allebei waar zijn?

De zwakte van onze PvdA is natuurlijk niet het werk van die zeurende, machteloze oude man, die nog net op het congres wordt verdragen. Dat is toch echt te veel eer.

Oom Harry is misschien een fijne zondebok. Maar dit simpele beeld verhult de echte problemen. Onder dit kabinet verbeterde de kwaliteit van het bestaan. Dat wil zeggen, voor wie het al prettig had, wel te verstaan. Werkdruk en onzekerheid aan die andere maatschappelijke kant werden tegelijk alleen maar groter. Verschillen tussen arm en rijk namen toe. Die problemen werden in de partij door Van Waarde wel benoemd, maar in de regering werd er per saldo weinig aan gedaan. Signalen, zoals die van Linksom!, werden genegeerd.

Het verlies is ook niet de schuld van de ledendemocratie, die zoals Depla zelf zegt, meestal gaat over de laatste verbeteringen van een tekst, die je zelden compleet terugziet. Opheffen die hap zegt Depla, dat stemcircus, alweer vooral voor en door ouderen. Fijn wordt dat zo zonder het stemmen, prettig voor veel jongeren, dan wordt het vast een stuk gezelliger. Geen stembriefjes in de zaal meer omhoog, terwijl we een biertje drinken! Dan smaakt het bier vast beter. Maar hoe we dan de politieke vereniging nog kunnen regelen, vertelt hij er niet bij. Het is dus niet alles goud, wat er bij Depla blinkt.

En toch. Los van deze modieuze gekte, los van die toon van verongelijktheid, dat we in het kabinet  –  zo ten onrechte, toch – ons zo slecht begrepen voelden, los van de soms pijnlijke eenzijdigheid van het betoog, die we hier bespreken, bevat de bespiegeling van Depla wel degelijk bouwstenen voor hoe nu verder. Dat vindt Linksom! belangrijk. Het verhaal van Depla is een kans om leiding en leden van de PvdA meer te verbinden. Het is daarom ook waardevol voor het daarvoor nodige gesprek, dat dan ook wel echt moet gaan plaats vinden. We vragen, dat dit Linksom! commentaar snel ter beschikking komt van alle leden bij de geplande bijeenkomsten.
Lees verder

Linksom bijeenkomst van 6 juni verzet naar 4 juli


Bij de PvdA afdeling Den Haag hebben zich twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap gemeld. De kandidaten zijn Rabin Baldewsingh en Martijn Balster. Onze bijeenkomst met Rabin Baldewsingh van 6 juni viel onverwacht samen met de lijsttrekkersverkiezing en de bijeenkomsten daaromheen. Wij hebben daarom de bijeenkomst van 6 juni verplaatst naar 4 juli aanstaande. De locatie en tijd blijven hetzelfde: Partijkantoor PvdA afdeling Den Haag. Stationsweg 10b, 2515 BN Den Haag. We beginnen om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.