Reactie op rapport “Op de toekomst”

 

Door: Louis Plas

 

Reactie van de kerngroep van “Linksom in de PvdA” op het rapport van Paul Depla “Op de toekomst” (17-06-2017). Onderwerp: de PvdA na de verkiezingsnederlaag van Maart 2017.

“Ja, er komt van dag tot dag meer kwaliteit in uw bestaan!”

(Vrouw des Huizes spreekt tot haar schoonmaakster Mevrouw de Bruin, 1965, tekst Guus Vleugel).

Linksom!

Linksom! in de PvdA is een sociaaldemocratische ledengroep, zoals Depla zich een netwerk voorstelt.  In zijn ogen dus wat de PvdA in de kern als organisatie moet worden. Maar Linksom! heeft daarbij wel een bekend probleem: 50 Plus, vooral man, wit. Veel zenders in de groep, maar met een slechte ontvangst. Oom Harry bestaat dus echt! Hier is hij dan, echt waar! Oom Harry krijgt nooit gelijk. Volgens Depla is dat overigens geheel zijn eigen schuld. Door zijn slechte gedrag. Maar hij is volgens Depla wel de reden van ons PvdA  verlies. Hoe kan dat allebei waar zijn?

De zwakte van onze PvdA is natuurlijk niet het werk van die zeurende, machteloze oude man, die nog net op het congres wordt verdragen. Dat is toch echt te veel eer.

Oom Harry is misschien een fijne zondebok. Maar dit simpele beeld verhult de echte problemen. Onder dit kabinet verbeterde de kwaliteit van het bestaan. Dat wil zeggen, voor wie het al prettig had, wel te verstaan. Werkdruk en onzekerheid aan die andere maatschappelijke kant werden tegelijk alleen maar groter. Verschillen tussen arm en rijk namen toe. Die problemen werden in de partij door Van Waarde wel benoemd, maar in de regering werd er per saldo weinig aan gedaan. Signalen, zoals die van Linksom!, werden genegeerd.

Het verlies is ook niet de schuld van de ledendemocratie, die zoals Depla zelf zegt, meestal gaat over de laatste verbeteringen van een tekst, die je zelden compleet terugziet. Opheffen die hap zegt Depla, dat stemcircus, alweer vooral voor en door ouderen. Fijn wordt dat zo zonder het stemmen, prettig voor veel jongeren, dan wordt het vast een stuk gezelliger. Geen stembriefjes in de zaal meer omhoog, terwijl we een biertje drinken! Dan smaakt het bier vast beter. Maar hoe we dan de politieke vereniging nog kunnen regelen, vertelt hij er niet bij. Het is dus niet alles goud, wat er bij Depla blinkt.

En toch. Los van deze modieuze gekte, los van die toon van verongelijktheid, dat we in het kabinet  –  zo ten onrechte, toch – ons zo slecht begrepen voelden, los van de soms pijnlijke eenzijdigheid van het betoog, die we hier bespreken, bevat de bespiegeling van Depla wel degelijk bouwstenen voor hoe nu verder. Dat vindt Linksom! belangrijk. Het verhaal van Depla is een kans om leiding en leden van de PvdA meer te verbinden. Het is daarom ook waardevol voor het daarvoor nodige gesprek, dat dan ook wel echt moet gaan plaats vinden. We vragen, dat dit Linksom! commentaar snel ter beschikking komt van alle leden bij de geplande bijeenkomsten.
Lees verder

Linksom bijeenkomst van 6 juni verzet naar 4 juli


Bij de PvdA afdeling Den Haag hebben zich twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap gemeld. De kandidaten zijn Rabin Baldewsingh en Martijn Balster. Onze bijeenkomst met Rabin Baldewsingh van 6 juni viel onverwacht samen met de lijsttrekkersverkiezing en de bijeenkomsten daaromheen. Wij hebben daarom de bijeenkomst van 6 juni verplaatst naar 4 juli aanstaande. De locatie en tijd blijven hetzelfde: Partijkantoor PvdA afdeling Den Haag. Stationsweg 10b, 2515 BN Den Haag. We beginnen om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

De sociale kwestie vandaag


Door: Tom van Doormaal

Trump verlaagt de belasting voor de werkgevers, zodat die meer banen kunnen scheppen voor de ontslagen arbeiders.  Die arbeiders komen uit de verouderde industrie.  Ook voor zieken en gehandicapten, die Obamacare en voedselbonnen kwijt raken, moeten er banen komen. Het kost ons geen moeite de wreedheid en hypocrisie daarvan in te zien. Het beleid berooft mensen eerst van hun middelen van bestaan, in de hoop dat de economie het goed zal maken.

Ons ministerie van SZW, met socialistische bestuurders, schrijft aan de Tweede Kamer op 24 april 2017  dat ‘versterking van dienstverlening aan werkgevers duurzaam verbeterd moet worden, zodat meer mensen met een uitkering aan de slag komen’. Vreemd: het lijkt mij sociaal beleid om degenen met een uitkering sterker te maken. Het causaal verband tussen diensten aan werkgevers en meer banen voor uitkeringstrekkers spreekt niet vanzelf.

De overeenkomsten zijn ongemakkelijk. Trump breekt het sociale beleid van zijn voorganger af, met een verhaal over banen. Alleen, die banen zullen niet beschikbaar komen voor zieken, gehandicapten en mensen met een verouderde opleiding.

Het beleid op onze arbeidsmarkt doet ongeveer het zelfde. Ook SZW gelooft dat het steunen van werkgevers gaat helpen bij banen scheppen, m.n. voor kwetsbaren en gehandicapten. Maar de Participatiewet begint met problemen te scheppen.

Is de tegenstelling tussen werkgevers en arbeiders verouderd? Twijfels: natuurlijk verandert de technologie het productieproces. Maar wordt de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid daar anders van? Als ik de gegevens van Piketty goed doorgrond, is er nog steeds een fundamentele tegenstelling. En is ongelijkheid nog steeds een sleutelprobleem.
Lees verder

Toekomst PvdA #6 – Nieuwe uitdagingen

Uitdagingen sociaaldemocratie
Door: Dick Kalkman

We schrijven twee maanden na de verkiezingen voor de tweedekamer. De PvdA staat op 7 zetels in de IPSOS peiling. De SPD, Grüne en Piratenpartei lijden een nederlaag in Nordrhein-Westfalen. Labour publiceert in de UK haar Manifesto. De weinige operationeel beschikbare PvdA-kamerleden doen wat ze kunnen. Verspreid over het land praten kleine groepen PvdA-leden over wat er gebeurd is en over hoe een mogelijke toekomst eruit ziet. Dit is het zesde artikel in de reeks over de toekomst van de PvdA en gaat over nieuwe uitdagingen voor de sociaaldemocratie.

Sociaaldemocratie

De sociaaldemocratie is klaar met haar werk en heeft zichzelf overleefd. De sociaaldemocratie faalt wereldwijd. De samenleving is af: Er is een 8-urige werkwerk, voldoende eten, AOW, sociale voorzieningen, zorg, pensioen en sociale woningen. De grote volkspartijen hebben hun tijd gehad. Andere politieke partijen hebben de rol van de PvdA overgenomen. De voetval voor het neoliberalisme, de Derde Weg, het sociaalliberalisme, dit alles heeft van de PvdA een richtingloze en overbodige middenpartij gemaakt. De structurele electorale neergang van de PvdA en van de gehele sociaaldemocratie spreekt voor zich. Tijd om de PvdA op te heffen en/of te fuseren met GroenLinks.

Het voorgaande is een bloemlezing van enige veelgehoorde stellingen. De realiteit is echter dat de maatschappelijke uitdagingen voor de sociaaldemocratie zich ophopen. Ophopen, niet in de laatste plaats doordat de sociaaldemocratie al decennia met zichzelf in de knoop zit. De maatschappij staat niet stil en nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Oude verworvenheden worden de burger weer afgenomen. Herkennen, analyseren, benoemen, of och en wee roepen is niet voldoende. Genoeg uitdagingen en hernieuwde inspiratie om gefocust de strijd weer op te pakken.
Lees verder

De pijn van het openbaar bestuur


Door: Tom van Doormaal

Soms heb ik een productieve week, die te denken geeft. Ik zat aan bij een gesprek over verandering in het sociaal domein en een bewindspersoon wilde met mij spreken. In beide bijeenkomsten zaten een paar leerzame confrontaties.

Zondig reformisme

Het “zondig reformisme” was een begrip van Den Uyl. Door zijn afkomst kende hij het besef van zondigheid. De politica die ik sprak zei ongeveer: “ik maak wetgeving, maar zeker van het resultaat ben ik niet. Dus wil ik weten hoe het werkt en een kans om verdere verbeteringen aan te brengen laat ik niet lopen.” Dat geeft ongeveer aan wat het is.

Ik sprak haar niet tegen, want ik ben ook voor het kleine verbeteren. Toch is het voortdurend prutsen aan regelgeving een bron van complexiteit in het openbaar bestuur. Door details, door het bedienen van strijdige politieke wensen, loopt het systeem nogal vast. Zondige reformisten kennen dit risico, maar ze voelen het als plichtsverzuim, wanneer ze kansen op kleine verbeteringen laten liggen.

Voorbeelden van beleidsterreinen waar dit zich voordoet? Onderwijs en de sociale wetgeving. Het is op beide beleidsvelden een hele opgave op je handen te zitten en  even niks te doen.
Lees verder

Uitnodiging

Op 6 juni aanstaande organiseert PvdA Linksom! in Den Haag een bijeenkomst met PvdA wethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag. Een vergadering voor onze kritische PvdA leden en sympathisanten. Rabin is naast wethouder ook dichter, schrijver, toneelspeler, verhaler, scenarist/regisseur en programmamaker.

De bijeenkomst gaat over de uitwisseling van inspireerde ideeën voor een nieuwe toekomst voor onze PvdA en de sociaaldemocratie. Wat staat ons na vier verkiezingsnederlagen te doen richting de raadsverkiezingen op 21
maart 2018? Wat werkt en welke prioriteiten stellen wij? Hoe stellen we onze idealen weer voorop en verbinden tegelijkertijd onze idealen met de harde politieke praktijk?

De tijd van de bijeenkomst op 6 juni is:
Start 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

De plaats van de bijeenkomst is:
Partijkantoor PvdA afdeling Den Haag. Stationsweg 10b, 2515 BN Den Haag.

Het partijkantoor bevind zich op loopafstand van NS station Den Haag Holland Spoor (HS). Winkels en eetgelegenheden zijn in de directe omgeving ruim voorhanden.

Parkeergarage Q-Park: Amsterdamse Veerkade 30, 2512 AJ Den Haag.
Parkeergarage ParkBee Holland Spoor: https://parkbee.com/nl/parkeergarage/hollands-spoor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief aan partijbestuur

Door: Louis Plas

In het kader van de lopende toekomstdiscussies heeft ook Linksom! een bericht aan het PvdA partijbestuur gezonden. U vind een afschrift van deze brief hier: Brief aan partijbestuur

Linksom! is een beweging van kritische PvdA leden en sympathisanten. De groep werd in 2014 opgericht als reactie op de neergang van de PvdA. Deze neergang was toen het gevolg van ongelukkig kabinetsbeleid en van onvoldoende ledendemocratie om dit beleid aan de orde te kunnen stellen. In bijgaande brief wordt hier uitvoerig op ingegaan. Linksom! in de PvdA houdt een pleidooi voor een sociaaldemocratische weg. Herstel van vertrouwen staat daarbij voorop. Linksom! wil daartoe het open debat bevorderen, gericht op de toekomst van onze PvdA.

Linksom! wil na vier verpletterende verkiezingsnederlagen weer de nadruk leggen op de inhoud van de politiek. In de sociaaldemocratische traditie staat het perspectief op een rechtvaardige en leefbare wereld centraal. Als parlementaire, socialistische beweging streeft de sociaaldemocratie naar een breed draagvlak. Zij realiseert zich, dat idealen alleen maakbaar zijn met concrete, dikwijls ook kleine stappen. Daarom hebben plannen en beleid, voor de buurt, voor de stad, voor het land en voor de wereld, altijd het hart uitgemaakt van de sociaaldemocratie.
Lees verder