Impressie armoedeconferentie

Door: Daan Dankaart

Gisteren zaterdag was ik met Natascha Schnocks van GroenLinks uit Hellevoetsluis naar de conferentie Gedurfde ideeën over Armoedebestrijding van Linksom!.

Linksom! is een beweging, een samenwerking van PvdA-leden en sympathisanten, binnen de PvdA, die zich richt op de toekomst van de Partij van de Arbeid als sociaaldemocratische partij. Zij doet dit graag in samenwerking met GroenLinks en FNV. Samenwerking tussen progressieve linkse organisaties was, is en blijft belangrijk. Samen sterk! https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/over/

Het bleek geen verloren zaterdag! Achtereenvolgens kwamen de volgende sprekers aan bod:

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, stelde met veel voorbeelden uit de praktijk aan de orde het belang van educatie vanaf de jongste leeftijd, en dat het huidige beleid hierin ernstig tekort schiet. Ook brak hij een lans om ‘het collectief’ weer terug in de samenleving te brengen, omdat veel mensen deze saamhorigheid zoeken en dit noodzakelijk is om zaken vanaf de bodem ordelijk aan te pakken. Het was fijn om Hans weer te ontmoeten en zijn enorme gedrevenheid weer te ervaren.

Joop Slomp, wethouder Sociale Zaken in Coevorden, wees op de tekortkomingen van de huidige Participatiewet omdat deze zich niet richt op het welzijn van mensen, maar te uitsluitend gericht is op het aanzetten tot regulier werk. Hij pleit dan ook voor zaken als een maatwerkfonds onder lage voorwaarden, soms lening en soms giften, en de ondersteunende rol van positieve gezondheid.

Richard Moti, gemeenteraadslid en voormalig vakbondsman en wethouder in Rotterdam, veroordeelde scherp dat veel te veel processen naar de mensen geleid worden door wantrouwen. Ook bepleitte hij het opzoeken van de grens bij regels als de 4-weken wachttijd voor bijstand voor jongeren of de vermaledijde kostendelersnorm.

– Bram Mellink, universitair docent Nederlandse Geschiedenis, sloot de late ochtend af met een voortreffelijke voordracht met de titel ‘Arme staat! Marktwerking en de publieke sector sinds het neoliberalisme’.

– na de lunchpauze werd de conferentie voortgezet met een forumgesprek van Reyer Brons, o.m. auteur van ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’, Richard Moti en Joop Slomp. Dit werd prima geleid door Julia Kleinrensink, fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht. Dit forumgesprek richtte zich vooral op de onderwerpen basisinkomen, basisbanen, en een wet op de bestaanszekerheid als tegenhanger van de Participatiewet. Basisinkomen werd beschouwd als integrale aanpak, terwijl basisbanen veel beperkter in effect zijn; basisinkomen en basisbanen staan echter niet tegenover elkaar, maar moeten elkaar aanvullen.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV gaf een reactie met de bespiegelingen van de FNV. Hoofdpunten uit haar reactie waren: Armoede moet niet mogen, FNV heeft wel een positieve grondhouding ten aanzien van basisinkomen, maar ziet ook wel veel op te lossen problemen voor dit ingevoerd kan worden, en het van belang om nu de huidige urgente knelpunten aan te pakken zoals minimumloon, schulden kwijtschelden, tandarts terug in basispakket, of wajong terug.

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, sloot het inhoudelijke deel van de conferentie af met een pleidooi voor een fundamentele aanpak van armoede om te zorgen voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Hij opperde hierbij een hele reeks aan oplossingen, zoals een welvaartsvast inkomen, fatsoenlijke uitkeringen zonder een schuldvraag, invoeren van negatieve belastingen (minima krijgen belastinggeld in plaats dat zij dat moeten betalen), zorg via de belastingen, gratis kinderopvang. Over Basisinkomen was hij minder enthousiast.

Naar mijn eigen interpretatie: zoals ik de PvdA ken, een politieke partij die de discussie niet schuwt, die zich realiseert dat deze in de rui wel eens een paar rode veren verliest, maar deze na de rui ook weer laat aangroeien.

Alle voordrachten werden steeds gevolgd door een discussie met de vaak deskundige en altijd zeer betrokken aanwezigen in de zaal.

Hierna volgde nog een protocollaire afsluitingen van de dag door Esther-Mirjam Sent, partijvoorzitter PvdA, Frans Dolmans, namens het bestuur van Linksom!, en Dick Kalkman, dagvoorzitter van de conferentie.

En, Marene Elgershuizen, het was leuk je weer eens te zien. En dat geldt ook voor veel andere bekenden.

Rest mij alleen nog van harte te bedanken de bestuursleden van Linksom! Dick Kalkman, Louis Plas, Bert Veenstra, Frans Dolmans, Karolijne Bauland, Jan-Kees Koning, Gerard van Oosterhout en Ruud van Veggel voor hun voortreffelijke voorbereidingen en uitvoering in de zaal.

Een club die het waard is om bij te horen!

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.